(1)
Marušič, B. Dijak Štefan Lapajne O oblačilnih Navadah Idrijskih Deklet in Idrijskem Govoru (1873). izvestje 2023, 19, 13-17.