[1]
Zuljan Kumar, D. 2023. Govor vasi Lokve na Trnovski planoti. Izvestje. 20, (dec. 2023), 71–76.