[1]
Kolenc, P. 2023. Poročilo o delu sodelavk in sodelavcev ZRC SAZU, Raziskovalne postaje v Novi Gorici od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Izvestje. 19, (jan. 2023), 76–93.