[1]
Zuljan Kumar, D. 2023. Ivana, torka in štrija v terskem bajeslovnem izročilu. Izvestje. 19, (jan. 2023), 18–23.