Dve domovini

Revija Dve domovini • Two Homelands je namenjena objavi znanstvenih in strokovnih člankov, poročil, razmišljanj in knjižnih ocen s področja humanističnih in družboslovnih disciplin, ki obravnavajo različne vidike migracij. Revija, ki izhaja od leta 1990, je večdisciplinarna in večjezična. Revija izhaja dvakrat letno. Članki so recenzirani.

 

Povzetki in indeksiranje
SCOPUS, FRANCIS (Sociology/Ethnology/Linguistics of Francis), IBZ – International Bibliography of Periodical Literature, IBR – International Bibliography of Book Reviews, Sociological Abstracts, IBSS - International Bibliography of the Social Sciences, MSH-Maisons des Sciences de l’Homme, Social SciSearch, Journal Citation Reports / Social Science Edition.

Št. 50 (2019)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Ana Jelnikar PDF (English)
Slovenske misijonarke v Indiji: Konteksti, metode in premisleki

Irena Avsenik Nabergoj PDF (English)
Misijonsko poslanstvo Cerkve v dialogu z nekrščanskimi verstvi

Helena Motoh PDF (English)
»Naš bengalski misijon«: Usklajevanje nacionalnih in transnacionalnih načrtov pri jugoslovanskih misijonarjih in misijonarkah v Bengaliji med obema vojnama

Tamara Ditrich PDF (English)
Odpoved indijskih žensk posvetnemu življenju: Pozabljeno poglavje v zgodovini indijskih religij

Benjamin Zachariah PDF (English)
Ali je jezik močnejši od tiskane besede? Razmišljanja o produkciji ustnih zgodovin in jezikih legitimitete

Nataša Rogelja Caf PDF (English)
Življenje v pismih: Antropološka refleksija korespondence slovenske misijonarke, sestre Konradine Resnik

Francesco della Puppa PDF (English)
Transnacionalne družine in moškost migrantov: Socialni institut moške odraslosti in združevanje družin v bangladeški diaspori v Italiji

Duška Knežević Hočevar, Sanja Cukut Krilić PDF (English)
Delovna mobilnost in migracije v vprašljivem demografskem umovanju

Lev Centrih PDF
»Maribor ob morju«: Zveza komunistov Slovenije in vprašanje poselitve Koprskega okraja v letih 1945–1965

Jernej Mlekuž PDF
Nadzor nad nenadzorovanimi migracijami: Kako je slovensko časopisje pisalo o prebegih iz Jugoslavije v letih 1945–1965

Marina Lukšič Hacin PDF
Političnost migracij po drugi svetovni vojni: Od politike revanšizma do amnestije

Marjan Smrke PDF
Religioznost in velikodušnost do migrantov

Maja Gostič PDF
Izkušnje bivanja in dela sodobnih slovenskih izseljencev v Avstriji in Nemčiji

Lucija Kulihova PDF
Zavajajoči podatki na seznamih ladijskih potnikov kot posledica restriktivne ameriške migracijske zakonodaje

Gaziza Tolesh PDF (English)
Khaled A. Beydoun, American Islamophobia: Understanding the Roots and Rise of Fear Oakland, California, University California Press, 2018