Dve domovini

Revija Dve domovini • Two Homelands je namenjena objavi znanstvenih in strokovnih člankov, poročil, razmišljanj in knjižnih ocen s področja humanističnih in družboslovnih disciplin, ki obravnavajo različne vidike migracij. Revija, ki izhaja od leta 1990, je večdisciplinarna in večjezična. Revija izhaja dvakrat letno. Članki so recenzirani.

 

Povzetki in indeksiranje
SCOPUS, FRANCIS (Sociology/Ethnology/Linguistics of Francis), IBZ – International Bibliography of Periodical Literature, IBR – International Bibliography of Book Reviews, Sociological Abstracts, IBSS - International Bibliography of the Social Sciences, MSH-Maisons des Sciences de l’Homme, Social SciSearch, Journal Citation Reports / Social Science Edition.

Št. 48 (2018)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF (English)

Kazalo

Fabio Perocco PDF (English)
Napoteni delavci med kazualizacijo dela in prekarizacijo migracij

Mojca Vah Jevšnik, Nataša Rogelja PDF (English)
Varnost in zdravje pri delu v transnacionalnih delovnih prostorih: Primer napotenih delavcev

Sonila Danaj PDF (English)
Napoteno delo ter varnost in zdravje pri delu: Pregled literature

Marina Lukšič-Hacin PDF
Selitvena dinamika slovenskega prostora v zgodovinski perspektivi

Dejan Valentinčič PDF
Pogledi izbranih avstralskih Slovencev na stanje demokratične in pravne države v Sloveniji

Mojca Medvešek PDF
Pomen učenja slovenščine v okviru izobraževalnega sistema za slovensko skupnost v Varaždinski županiji

Sonja Rutar PDF
Kakovost šole s perspektive učencev s priseljensko izkušnjo kot izhodišče za zagotavljanje inkluzivnega izobraževanja

Klara Kožar Rosulnik PDF
Biografsko učenje in spreminjanje identitete: Migracijske izkušnje Neže Gerkšič − Agnes Lacroix

Urška Strle PDF
V preseku mobilnosti in socialnih mrež: Biografska skica Ivane Kobilca

Mateja Sedmak PDF (English)
Identitete in pripadnosti »druge generacije migrantk«

Justine Grace N. Abrugena PDF (English)
Knjižna ocena - Deirdre McKay, An Archipelago of Care: Filipino Migrants and Global Networks

Beatrice Mariottini PDF (English)
Knjižna ocena - Natasha King, No Borders: The Politics of Immigration Control and Resistance

Aleksej Kalc PDF
Knjižna ocena - Francesca Fauri (ed.), The History of Migration in Europe: Perspectives from Economics, Politics and Sociology