Dve domovini

Revija Dve domovini • Two Homelands je namenjena objavi znanstvenih in strokovnih člankov, poročil, razmišljanj in knjižnih ocen s področja humanističnih in družboslovnih disciplin, ki obravnavajo različne vidike migracij. Revija, ki izhaja od leta 1990, je večdisciplinarna in večjezična. Revija izhaja dvakrat letno. Članki so recenzirani.

 

Povzetki in indeksiranje
SCOPUS, FRANCIS (Sociology/Ethnology/Linguistics of Francis), IBZ – International Bibliography of Periodical Literature, IBR – International Bibliography of Book Reviews, Sociological Abstracts, IBSS - International Bibliography of the Social Sciences, MSH-Maisons des Sciences de l’Homme, Social SciSearch, Journal Citation Reports / Social Science Edition.

Št. 49 (2019)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Veronika Bajt, Mojca Frelih PDF (English)
Krimigracije v Sloveniji

Mojca M. Plesničar, Jaka Kukavica PDF (English)
Kaznovanje tujcev: Kaznovanje tujih storilcev kaznivih dejanj v Sloveniji

Aleš Završnik PDF (English)
Evropska digitalna trdnjava in veliki biometrični EU IT sistemi: Kriminologija meje, tehnologija in človekove pravice

Neža Kogovšek Šalamon PDF (English)
Pomen pogojevanja za članstvo v EU na področju kriminalizacije migracij v državah Zahodnega Balkana

Vasja Badalič PDF (English)
Zavrnjeni Sirci: Kršitve načela nevračanja v Turčiji, Libanonu in Jordaniji

Vlasta Jalušič PDF (English)
Kriminalizacija »proimigrantskih« iniciativ: Reduciranje prostora človeškega delova

Mojca Pajnik PDF (English)
Avtonomija migracij in vladnost plastičnih meja

Aleksej Kalc PDF (English)
Druga plat »istrskega eksodusa«: Priseljevanje in družbena obnova v slovenskih obalnih mestih v petdesetih letih 20. stoletja

Katja Hrobat Virloget PDF (English)
»Istrski eksodus« in istrska družba po njem

Igor Jovanović PDF (English)
Ilegalne migracije iz hrvaškega dela Istre med letoma 1945 in 1968

Neža Čebron Lipovec PDF (English)
Povojni urbanizem ob sporni meji: Nekaj opažanj o Kopru/Capodistria in Trstu/ Trieste

Miha Zobec PDF (English)
Nadzor in preganjanje slovenskih antifašistov v Argentini: Zarotniško delovanje oblasti pri spopadanju z »nezaželenimi« priseljenci