Search


 
Issue Title
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA THE FINNS PARTY AND THE KILLING OF A 12TH CENTURY BISHOP. THE HERITAGE OF A POLITICAL MYTH
STRANKA FINCEV IN UMOR ŠKOFA IZ 12. STOLETJA. DEDIŠČINA POLITIČNEGA MITA
Abstract  PDF
Pertti J. Anttonen
 
Vol 42, No 1 (2013) PONOVNO O OBLIKOVANJU IN RAZVOJU GLASBENE FOLKLORISTIKE
REVISITING THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF FOLK MUSIC STUDIES
Abstract  PDF
Marjeta Pisk
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE SOCIAL AND CULTURAL RELOCATIONS OF RUDOLF MAISTER. ABOUT THE POLITICAL MYTHOLOGY OF LOWER STYRIA
DRUŽBENE IN KULTURNE PREMESTITVE RUDOLFA MAISTRA. RAZPRAVA O POLITIČNI MITOLOGIJI SPODNJE ŠTAJERSKE
Abstract  PDF
Peter Simonič
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER FOLKLORE STUDIES AND PRESENTATIONS OF FOLK SONG TRADITIONS OF SLOVENIAN-FRIULAN BORDER AREA
FOLKLORISTIKA IN PREDSTAVITVE LJUDSKE PESEMSKE TRADICIJE SLOVENSKO-FURLANSKEGA OBMEJNEGA OBMOČJA
Abstract  PDF
Marjeta Pisk
 
Vol 46, No 1-2 suppl. (2017): ALPE - ADRIA / ALPE - JADRAN THE VAGARIES OF IDENTIFICATION IN THE SOCIETÀ DI MINERVA OF TRIESTE (1810–1916)
VARIACIJE IDENTIFIKACIJ V TRŽAŠKEM DRUŠTVU MINERVA (1810–1916)
Abstract  PDF
Daša Ličen
 
Vol 46, No 1-2 suppl. (2017): ALPE - ADRIA / ALPE - JADRAN TRANSVERSAL PRACTICES BETWEEN BOURGEOIS COSMOPOLITANISM AND FERVENT GERMAN NATIONALISM. THE SCHILLERVEREIN IN TRIESTE AS AN EXAMPLE OF THE IN-BETWEEN IN THE ALPS-ADRIATIC REGION
TRANSVERZALNE PRAKSE MED MEŠČANSKIM KOZMOPOLITIZMOM IN NEMŠKIM NACIONALIZMOM
Abstract  PDF
Ute Holfelder, Gerhard Katschnig, Janine Schemmer, Klaus Schönberger
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI SEVDAH CELEBRITIES NARRATE SEVDALINKA. POLITICAL (SELF-)CONTEXTUALIZATION OF SEVDALINKA PERFORMERS IN BOSNIA-HERZEGOVINA
SEVDAH SLAVNE OSEBNOSTI PRIPOVEDUJEJO SEVDALINKA: POLITIČNA (SAMO-)KONTEKSTUALIZACIJA IZVAJALCEV SEVDALINK V BOSNI IN HERCEGOVINI
Abstract  PDF
Miha Kozorog, Alenka Bartulović
 
Vol 43, No 1 (2014): LEADERS OF THE NATION / VODJE NARODA FROM CONVICTION TO HEROISM. THE CASE OF A CROATIAN WAR GENERAL
OD OPTUŽBE DO HEROIZMA: SLUČAJ HRVATSKOG RATNOG GENERALA
Abstract  PDF
Tomislav Pletenac
 
Vol 43, No 1 (2014): LEADERS OF THE NATION / VODJE NARODA FATHERING THE NATION. FROM MUSTAFA KEMAL TO ATATÜRK
BITI OČE NARODU. OD MUSTAFA KEMALA DO ATATÜRKA
Abstract  PDF
Meltem Türköz
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE THE STORY ABOUT OLD HAG EUROPE AND HEALTHY MAIDEN SERBIA
ZGODBA O ZLOBNI STARKI EVROPI IN ZDRAVEM DEKLETU SRBIJI
Abstract  PDF
Maria Vivod
 
Vol 47, No 2 (2018): INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV / AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH BANALNI NACIONALIZEM, NACIONALNI SIMBOLI IN KONCEPT AVTOHTONE VRSTE
BANAL NATIONALISM, NATIONAL SYMBOLS, AND THE CONCEPT OF NATIVE SPECIES
Abstract  PDF
Branislava Vičar
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI THE ROLE OF RED STAR FOOTBALL CLUB IN THE CONSTRUCTION OF SERBIAN NATIONAL IDENTITY
VLOGA NOGOMETNEGA KLUBA CRVENA ZVEZDA PRI OBLIKOVANJU SRBSKE NACIONALNE IDENTITETE
Abstract  PDF
Ivan Đorđević
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI THE ROLE OF GREAT MEN AS THE PILLARS OF SLOVENIAN NATIONALISM
VLOGA VELMOŽ, NOSILCEV SLOVENSKEGA NACIONALIZMA
Abstract  PDF
Božidar Jezernik
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI ACCIDENTAL CELEBRITY? CONSTRUCTING FAME IN POSTWAR CROATIA
NAKLJUČNA SLAVNA OSEBNOST? USTVARJANJE SLAVE V POVOJNI HRVAŠKI
Abstract  PDF
Tomislav Pletenac
 
1 - 14 of 14 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"