Search


 
Issue Title
 
Vol 36, No 2 (2007) LJUDSKO PESEMSKO IZROČILO KOT KULTURNI SPOMIN JANČARJEVEGA ROMANA IN DRAME KATARINA, PAV IN JEZUIT
FOLK SONG TRADITION AS CULTURAL MEMORY. DRAGO JANČAR’S NOVEL AND STAGE PLAY KATHARINA, THE PEACOCK, AND THE JESUIT
Abstract  PDF
Marjetka Golež Kaučič
 
Vol 39, No 2 (2010) SEKULARNE VSEBINE DVEH VERSKIH PRAZNIKOV. DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE
SECULAR CONTENTS OF TWO RELIGIOUS HOLIDAYS: REFORMATION DAY AND DAY OF REMEMBRANCE OF THE DEAD
Abstract  PDF
Božidar Jezernik
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA “EMPLACED” TRADITION. THE CONTINUITY OF FOLK TRADITION IN THE LANDSCAPE
TRADICIJA V KRAJU. KONTINUITETA LJUDSKEGA IZROČILA V POKRAJINI
Abstract  PDF
Katja Hrobat Virloget
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE EMBODYING BORDERS AND PERFORMING CONFLICTING IDENTITIES IN SOME POLISH FAMILY NARRATIVES
UTELEŠANJE MEJ IN UPRIZARJANJE NASPROTUJOČIH SI IDENTITET V NEKAJ DRUŽINSKIH PRIPOVEDIH NA POLJSKEM
Abstract  PDF
Nicoletta Diasio
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 THE FESTIVAL DEDICATED TO THE ANNIVERSARY OF THE VISION OF AGIA PELAGIA AND OTHER RITUALS
PRAZNIK, POSVEČEN PRIKAZOVANJU SVETI (AGIA) ALI BLAŽENI (OSIA) PELAGIJI IN DRUGI RITUALI
Abstract  PDF
Evy Johanne Håland
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE EVERY WAR INVENTS ITS HEROES
VSAKA VOJNA IZNAJDEVA HEROJE
Abstract  PDF
Božidar Jezernik
 
Vol 43, No 1 (2014): LEADERS OF THE NATION / VODJE NARODA JAN SOBIESKI. ANNIVERSARIES OF THE 1683 BATTLE OF VIENNA (FROM 1783 TO 1983) AND ITS HISTORICAL IMAGINATION
JAN SOBIESKI. OBLETNICE BITKE LETA 1683 PRI DUNAJU (1783–1983) IN ZGODOVINSKA IMAGINACIJA
Abstract  PDF
Dagnosław Demski
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA KAKO PAMTIMO DAVORINA JENKA
DAVORIN JENKO IN SOCIAL MEMORY
Abstract  PDF
Mladena Prelić
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI JOSIP BROZ TITO: HERO OF THE NATION OR TRAITOR
JOSIP BROZ TITO – NARODNI HEROJ ALI IZDAJALEC?
Abstract  PDF
Lada Stevanović
 
Vol 43, No 1 (2014): LEADERS OF THE NATION / VODJE NARODA REMEMBERING “THE FATHER OF THE CONTEMPORARY STATE OF CROATIA”. THE CELEBRATION OF TUĐMAN’S BIRTHDAY IN HIS BIRTHPLACE
SJEĆANJE NA "OCA SUVREMENE HRVATSKE". PROSLAVA TUĐMANOVA ROĐENDANA U NJEGOVU RODNOM MJESTU
Abstract  PDF
Marijana Belaj, Nevena Škrbić Alempijević
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE SOCIAL AND CULTURAL RELOCATIONS OF RUDOLF MAISTER. ABOUT THE POLITICAL MYTHOLOGY OF LOWER STYRIA
DRUŽBENE IN KULTURNE PREMESTITVE RUDOLFA MAISTRA. RAZPRAVA O POLITIČNI MITOLOGIJI SPODNJE ŠTAJERSKE
Abstract  PDF
Peter Simonič
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE REPRESENTING GAVRILO PRINCIP: TOURISM, POLITICS AND ALTERNATIVE ENGAGEMENTS WITH THE MEMORY OF THE SARAJEVO ASSASSINATION IN POST-WAR BOSNIA-HERZEGOVINA
REPREZENTACIJE GAVRILA PRINCIPA. TURIZEM, POLITIKA IN ALTERNATIVNA SPOPRIJEMANJA S SPOMINOM NA SARAJEVSKI ATENTAT V POVOJNI BOSNI IN HERCEGOVINI
Abstract  PDF
Alenka Bartulović
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE WORLD WAR I “CARTOGRAPHIES”: MAPPING THE POLISH LANDSCAPE OF FORGETTING IN LEGNICA
“KARTE” PRVE SVETOVNE VOJNE: ZEMLJEVIDENJE POLJSKE KRAJINE POZABE V LEGNICI
Abstract  PDF
Dominika Czarnecka
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE THE CONTESTED MEMORY OF THE FIRST WORLD WAR IN MONTENEGRO
SPORNI SPOMINI NA PRVO SVETOVNO VOJNO V ČRNI GORI
Abstract  PDF
František Šístek
 
Vol 43, No 1 (2014): LEADERS OF THE NATION / VODJE NARODA “SURVIVOR HEROES” AND RISING HEROES. DISCREPANCIES IN THE CONTEMPORARY HERO CULT
“JUNAKI PREŽIVELCI” IN NASTAJAJOČI JUNAKI. NESKLADJA V SODOBNEM KULTU JUNAKOV
Abstract  PDF
István Povedák
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE “DISPERSED WORLD, DISPERSED LEGACY.” PHOTOGRAPHIC NARRATIVES OF THE FIRST WORLD WAR ON THE BASIS OF POLISH “ARCHIVES”
RAZPRŠENI SVET, RAZPRŠENA DEDIŠČINA. FOTOGRAFSKE PRIPOVEDI O PRVI SVETOVNI VOJNI NA PODLEGI POLJSKIH “ARHIVOV”
Abstract  PDF
Dagnosław Demski
 
Vol 47, No 3 (2018): SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE A SAINT ON THE RUN: THE DYNAMICS OF HOMEMAKING AND CREATING A SACRED PLACE
SVETNIK NA BEGU: DINAMIKA USTVARJANJA DOMA IN USTVARJANJA SVETEGA KRAJA
Abstract  PDF
Jan Kapusta
 
Vol 47, No 3 (2018): SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE THE PLACELESS CHAPEL: MEMORY, MEANING AND DESTRUCTION IN SACRED SPACE
KAPELA BREZ KRAJA: SPOMIN, POMEN IN UNIČENJE V SVETEM PROSTORU
Abstract  PDF
Katharina Eisch-Angus
 
Vol 44, No 2 (2015): AD HONOREM MIRKO RAMOVŠ CULTURAL MEMORY, STEP DANCING, REPRESENTATION AND PERFORMANCE. AN EXAMINATION OF TEARMANN AND THE GREAT FAMINE
KULTURNI SPOMIN, PLES STEP, PREDSTAVITEV IN UPRIZORITEV. PREUČITEV PREDSTAVE TEARMANN IN VELIKA LAKOTA
Abstract  PDF
Catherine E. Foley
 
1 - 19 of 19 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"