Author Details

Klobčar, Marija, ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

 • Vol 46, No 3 (2017): AD HONOREM MARKO TERSEGLAV - Izbrane razprave iz folkloristike / Selected Essays in Folklore Studies - Edited by Marija Klobčar and Marjeta Pisk
  RAZDALJE FOLKLORISTIČNIH ISKANJ ALI ČAS, KI GA JE ZAZNAMOVAL DR. MARKO TERSEGLAV
  THE DISTANCES OF FOLKLORE EXPLORATIONS OR THE TIMES INFLUENCED BY MARKO TERSEGLAV
  Abstract  PDF
 • Vol 46, No 3 (2017): AD HONOREM MARKO TERSEGLAV - Izbrane razprave iz folkloristike / Selected Essays in Folklore Studies - Edited by Marija Klobčar and Marjeta Pisk
  VLOGA EMILA KORYTKA PRI SPOZNAVANJU SLOVENSKIH PESEMSKIH PRAKS
  THE ROLE OF EMIL KORYTKO IN IDENTIFYING SLOVENIAN SONG PRACTICES
  Abstract  PDF