Author Details

Slavec Gradišnik, Ingrid, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Novi trg 2, 1000 Ljubljana