Vol 40, No 2 (2011)

RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880


Table of Contents

Editorial / Uredništvo

Jurij Fikfak PDF
FROM HERDER'S IDEAS AND SLAVIC MUTUALITY TO SHAPING A SCHOLARLY DISCIPLINE, STUDYING THE CULTURE OF THE OTHER
OD HERDERJA IN SLOVANSKE VZAJEMNOSTI DO OBLIKOVANJA ZNANSTVENE DISCIPLINE, RAZISKOVANJA KULTURE DRUGEGA
5-6

Matija Majar Ziljski (1809–1892)

Iskra Vasiljevna Čurkina PDF
MATIJA MAJAR ZILJSKI. ENLIGHTENER, POLITICIAN, SCHOLAR
MATIJA MAJAR – RAZSVETLJENEC, POLITIK, ZNANSTVENIK
9–26

Jurij Fikfak PDF
ETHNOGRAPHY AND MATIJA MAJAR
NARODOPISJE IN MATIJA MAJAR
27–44

Božidar Jezernik PDF
THE PRIEST MATIJA MAJAR AND THE MOSCOW ETHNOGRAPHIC EXHIBITION OF 1867
DUHOVNIK MATIJA MAJAR IN ETNOGRAFSKA RAZSTAVA V MOSKVI LETA 1867
45–76

Researching Folk Culture in Slavic Lands (1770–1880)/Raziskovanje ljudske kulture v slovanskih deželah med 1770 in 1880

Alexsander Maxwell PDF
HERDER, KOLLÁR, AND THE ORIGINS OF SLAVIC ETHNOGRAPHY
HERDER, KOLLÁR IN IZVIRI SLOVANSKE ETNOGRAFIJE
79–95

Vladimir Penchev PDF
THE SLAVIC IDEA AND THE ORIGIN OF BULGARIAN FOLKLORE STUDIES
IDEJA SLOVANSTVA IN TEMELJI RAZISKAV BOLGARSKE FOLKLORE
97–110

Valentina Ganeva-Raycheva PDF
BULGARIAN FOLKLORE STUDIES AND THE FORMATION OF NATIONAL IDENTITY AND CULTURE. THE CONTRIBUTION OF GEORGI SAVA RAKOVSKI
BOLGARSKA FOLKLORISTIKA IN OBLIKOVANJE NARODNE IDENTITETE IN KULTURE. VLOGA G. S. RAKOVSKEGA
111–118

Mariam M. Kerimova PDF
FORMATION OF RUSSIAN ETHNOGRAPHY (1750–1850)
OBLIKOVANJE RUSKE ETNOGRAFIJE (1750–1850)
119–136

Articles / Razprave

Tatiana Bajuk Senčar, Jeffrey David Turk PDF
FOLLOWING EUROPEAN STORIES. AN ANTHROPOLOGICAL STUDY OF EUROPEAN INTEGRATION
PO SLEDEH EVROPSKIM ZGODBAM. ANTROPOLOŠKA RAZISKAVA ŠTUDIJA EVROPSKE INTEGRACIJE
139–151