Vol 37, No 1 (2008)

Uredil / Edited by Jurij Fikfak

Table of Contents

Razprave in razgledi / Articles and Essays

Thomas C. Wolfe PDF
CONSTITUTION OF AN OBJECT OF STUDY. SLOVENIA BETWEEN GLOBAL AND LOCAL
H KONSTITUCIJI PREDMETA RAZISKAVE. SLOVENIJA MED GLOBALNIM IN LOKALNIM
7–21

Peter Grzybek PDF
FUNDAMENTALS OF SLOVENIAN PAREMIOLOGY
OSNOVE SLOVENSKE PAREMIOLOGIJE
23–46

Tina Volarič PDF
PUSTOVANJE. LOČNICE IN PREHODI
CARNIVAL. BOUNDARIES AND TRANSITIONS
47–78

Mateja Habinc PDF
RAZISKAVE (POST)SOCIALISTIČNIH KOLEDARSKIH PRAZNIKOV
INVESTIGATING (POST-)SOCIALIST PUBLIC HOLIDAYS
79–97

Marjeta Pisk PDF
RAZISKAVE LJUDSKE PESMI MED TEKSTOM IN KONTEKSTOM
FOLK-SONG RESEARCH – BETWEEN TEXT AND CONTEXT
99–111

Vanja Huzjan PDF
PODOBA OTROKA V SLOVENSKI LJUDSKI PRIPOVEDNI PESMI. PSIHOANALITIČNE VINJETE
IMAGE OF CHILDREN IN SLOVENIAN FOLK BALLADS. PSYCHOANALYTIC VIGNETTES
113–133

Kristina Toplak PDF
LOKALNE, NACIONALNE IN GLOBALNE PERCEPCIJE UMETNOSTNIH SVETOV. SLOVENCI V BUENOS AIRESU
LOCAL, NATIONAL, AND GLOBAL PERCEPTIONS OF ART WORLDS. SLOVENIANS IN BUENOS AIRES
135–153

Ludvik Karničar PDF
FONETIČNO ZAPISOVANJE NAREČNIH ETNOLOŠKIH BESEDIL
PHONETIC TRANSCRIPTION OF DIALECT ETHNOLOGY TEXTS
155–167

Helena Ana Čujec Stres, Špela Stres PDF
RAZVOJ LEDINSKIH IMEN NA PODROČJU ZATOLMINA Z VISOKOGORSKIMI PLANINAMI
DEVELOPMENT OF CHORONYMS IN THE REGION OF ZATOLMIN WITH HIGH-MOUNTAIN PASTURES
169–199

Poročila o konferencah / Reports

Ingrid Slavec Gradišnik PDF
9. KONGRES MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA ZA ETNOLOGIJO IN FOLKLORO (SIEF). (DERRY, SEVERNA IRSKA, 16.–20. JUNIJ 2008) 201-204

Marija Klobčar PDF
38. MEDNARODNA KONFERENCA RAZISKOVALCEV BALAD (CARDIFF, WALES, VELIKA BRITANIJA, 28. JULIJ–2 AVGUST 2008) 205-206

Maša Marty PDF
PRVI SIMPOZIJ ŠTUDIJSKE SKUPINE ICTM »GLASBA IN PLESI JUGOVZHODNE EVROPE« (STRUGA, MAKEDONIJA, 4.–9. SEPTEMBER 2008) 207-209

Saša Babič PDF
14. MEDNARODNI SLAVISTIČNI KONGRES (OHRID, MAKEDONIJA, 10.–15. SEPTEMBER 2008) 210

Knjižna poročila in ocene / Book Reviews

Barbara Ivančič Kutin PDF
RAFAELA DOLENC: STOJI V PLANINI VAS ... TOLMINSKE RAVNE (SPREMNA BESEDA MARIJA MAKAROVIČ) 211-213

Saša Poljak Istenič PDF
MARUŠKA MARKOVČIČ IN TADEJA PRIMOŽIČ (UR.): NA PODEŽELJU ... ETNOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU VZHODNEGA DELA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 214-215

Saša Babič PDF
ANNIKKI KAIVOLA-BREGENHØJ: RIDDLES. PERSPECTIVES ON THE USE, FUNCTION AND CHANGE IN A FOLKLORE GENRE 216-219