Vol 5 (2002)

Table of Contents

SLOVANSKA MITOLOGIJA – VIRI IN REKONSTRUKCIJE / SLAVIC MYTHOLOGY – SOURCES AND RECONSTRUCTIONS

Roman Zaroff PDF
The Origins of Sventovit of Rügen
Izvor Sventovita z Rügna
9-18

Andrej Pleterski PDF
Pravno-kultne strukture v prostoru Altenerdinga na Bavarskem
Juridical-Cult Structures in the Region of Altenerding in Bavaria
19-41

Benjamin Štular, Ivan M. Hrovatin PDF
Slovene Pagan Sacred Landscape Study Case: The Bistrica Plain
Slovenska poganska sveta pokrajina. Primer Bistriške ravni
43-68

SEMIOTIČNE INTERPRETACIJE LJUDSKEGA IZROČILA / SEMIOTIC INTERPRETATIONS OF LANGUAGE AND TRADITION

Vladimir N. Toporov PDF
K interpretacii nekotoryh motivov russkih detskih igr v svete «osnovnogo» mifa (prjatku, žmurku, gorelku, salku-pjatnašku)
Interpretation of Certain Motifs in Russian Children’s Games within the »Basic« Myth (prjatki, žmurki, gorelki, salki-pjatnaški)
71-112

Ljupčo S. Risteski PDF
The Orgiastic Elements in the Rituals Connected with the Cult of the Moon Among the Balkan Slavs
Orgiastični elementi v ritualih povezanih s kultom lune pri balkanskih Slovanih
113-129

Aneta Svetieva PDF
He Is a Dog, But I Am a Bigger Dog Than He Is
I toj pes, ama i jas ušte popes
131-144

Tok Thompson PDF
The Thirteenth Number: Then, There / Here and Now
Število trinajst: takrat, tam / tukaj in zdaj
145-160

NEEVROPSKE VZPOREDNICE / NON-EUROPEAN PARALLELS

Lenart Škof PDF
Ṛgvedske himne Varuṇi in vprašanje moralnosti v stari vedski religioznosti
Rigvedic Hymns to Varuṇa and the Question of Morality in Old Vedic Religion
163-188

MITOLOGIJA IN KNJIŽEVNOST / MYTHOLOGY AND LITERATURE

Dejan Ajdačić PDF
Vila ljubavnica u književnosti srpskog romantizma
The Lover Fairy in Romantic Serbian Literature
191-204

SODOBNA MITOLOGIJA / CONTEMPORARY MYTHOLOGY

Maria N. Yelenevskaya, Larisa Fialkova PDF
When Time and Space Are No Longer the Same: Stories about Immigration
Ko čas in prostor nista več to kar sta bila: Zgodbe o imigraciji
207-230

RAZVOJ RAZISKOVALNIH METOD IN KRITIČNE OCENE / DEVELOPMENT OF RESEARCH METHODS AND CRITICAL REVIEWS

Zmago Šmitek PDF
Mitološki lik volčjega pastirja pri Slovanih in nekatere primerjave
Mythological Figure ‘Master of the Wolves’ in Slavic Folklore and Some Comparisons
233-235