Vol 6 (2003)

Table of Contents

SLOVANSKA MITOLOGIJA – VIRI IN REKONSTRUKCIJE / SLAVIC MYTHOLOGY – SOURCES AND RECONSTRUCTIONS

Andrej Pleterski, Jiří J. Mareš PDF
Astronomische Grundlagen einiger frühmittelalterlichen Kultstellen in Praha
Astronomske osnove nekaterih zgodnjesrednjeveških kultnih točk v Pragi
9-35

Nikos Čausidis PDF
Ranosrednovekovnata bronzena raka od Romanija i nejzinite relacii so slovenskite paganski tradicii
Romanian Bronze Hand from the Early Middle Ages and Its Relation to Slavic Pagan Traditions
37-106

Simonetta Simi PDF
Qualche nota sui sermoni e sugli ammaestramenti antico-russi contro il paganesimo e i loro possibili rapporti con la letteratura apocrifa e gli scritti antibogomili
Nekotorye zametki o drevnerusskih »Slovah i Poučenijah napravlennyh protiv jazyčestva« i ih vozmožnye vzaimootnošenija meždy apokrifičeskoj literaturoj i antibogomil’skimi pisanijami
107-118

SEMIOTIČNE INTERPRETACIJE LJUDSKEGA IZROČILA / SEMIOTIC INTERPRETATIONS OF LANGUAGE AND TRADITION

Monika Kropej PDF
Cosmology and Deities in Slovene Folk Narrative and Song Tradition
Kozmologija in boštva v slovenskem ljudskem pripovednem in pesniškem izročilu
121-148

Zmago Šmitek PDF
Šamanizem na Slovenskem? Dileme o pojmih in pojavih šamanizma, obsedenosti in ekstaze
Shamanism on Slovenian Territory? Dilemmas Concerning the Phenomena of Shamanism, Spirit Possession and Ecstasy
149-161

Mirjam Mencej PDF
Raziskovanje čarovništva na terenu. Čarovništvo kot večplasten verovanjski sistem
Researching Witchcraft on the Field. Witchcraft as a Complex System of Belief
163-180

Suzana Marjanić PDF
The Dyadic Goddess and Duotheism in Nodilo’s The Ancient Faith of the Serbs and the Croats
Dijadna boginja i duoteizam u Nodilovoj Staroj vjeri Srba i Hrvata
181-203

Uladzimir Lobač PDF
Eras u belaruskaj tradycyjnaj kul’tury
Eros v beloruski ljudski kulturi
205-248

Nijolė Laurinkienė PDF
Das Thema der Kosmogonie in litauischen Folklorenarrativen
The Creation Theme in Lithuanian Folk Narratives
249-265

Bernd Gliwa, Daiva Šeškauskaitė PDF
Die litauischen mythischen Wesen Laimė und Laumė und die frühe Ontogenese des Menschen
Litovski mitološki lik laimė in laumė in zgodnja ontogeneza ljudi
267-285

RAZVOJ RAZISKOVALNIH METOD IN KRITIČNE OCENE / DEVELOPMENT OF RESEARCH METHODS AND CRITICAL REVIEWS

Nikolai Mikhailov PDF
Note su alcune interpretazioni dello stato attuale degli studi della mitologia slava
Pripombe k nekaterim interpretacijam današnjega stanja raziskav slovanske mitologije
289-292

RECENZIJE IN POROČILA O KNJIGAH / BOOK REVIEWS

Mirjam Mencej PDF
Francisco Vaz Da Silva: Metamorphosis, The Dynamics of Symbolism in European Fairy Tales 295-298

Nikolai Mikhailov PDF
V. N. Toporov: Predzgodovina književnosti pri Slovanih. Poskus rekonstrukcije (Uvod v preučevanje zgodovine slovanskih književnosti) 298

Gintautas Auksalaukis PDF
N. Mikhailov: Mythologica Slovenica. Poskus rekontrukcije slovenskega poganskega izročila 298

Nikolai Mikhailov PDF
Norbertas Vėlius (ur.): Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai 299

Nikolai Mikhailov PDF
M. Kropej in R. Dapit: V somraku kraljestva palčkov in škratov. Slovenske pripovedi o palčkih, škratih, skrivnostnih lučkih in drugih prikaznih 299

Nikolai Mikhailov PDF
N.I. Tolstoj (ur.): Slavjanskie drevnosti, 2, D-K (Kroški), Etnolingvističeskij slovar‘ 300