Vol 8 (2005)


Table of Contents

SLOVANSKA MITOLOGIJA – VIRI IN REKONSTRUKCIJE / SLAVIC MYTHOLOGY – SOURCES AND RECONSTRUCTIONS

Hans-Dietrich Kahl PDF
Kultbilder im Vorchristlichen Slawentum. Sondierungsgänge an Hand eines Marmorfragments aus Kärnten mit Ausblicken auf den Quellenwert von Schriftzeugnissen des 8.–12. Jh.
Obredne podobe pri predkrščanskih Slovanih. Vzorčenje na osnovi marmornatega odlomka z avstrijske Koroške z oziri na vrednost pisnih virov iz 8. – 12. stol.
9-55

Jana Puhar, Andrej Pleterski PDF
Krkavški Kamen v ustnem izročilu in v sklopu obredne prostorske strukture
The Stone of Krkavče in Oral Tradition and in the Context of Ritual Landscape Structure
57-74

Roman Zaroff PDF
Aśvamedha - A Vedic Horse Sacrifice
Aśvamedha - vedsko žrtvovanje konja
75-86

Benjamin Štular PDF
Simbolika tvarne kulture – lonček z Brezij
The Symbolism of Material Culture: Example of a Small Pot from Brezje
87-97

Katja Hrobat PDF
Ajdi z Ajdovščine nad Rodikom
Ajdi from Ajdovščina above Rodik
99-112

SEMIOTIČNE INTERPRETACIJE LJUDSKEGA IZROČILA / SEMIOTIC INTERPRETATIONS OF LANGUAGE AND TRADITION

Alexandra Navrátilová PDF
Revenantství v české lidové tradici jako obraz cizího, nepřátelského světa
Revenantism in the Czech Folk Culture as Reflection of an Alien World
115-136

Martin Golema PDF
Kosmova a Dalimilova „dívčí válka“ ako metafora indoeurópskej vojny funkcií
Kozmova in Dalimilova »dekliška vojna« kot metafora indoevropske vojne funkcije
137-156

Erzsébet Kaman PDF
Narodnye obyčai v dni prazdnikov Presvjatoj Bogorodicy
Ljudske šege ob praznikih Matere Božje
157-165

Mirjam Mencej PDF
Funkcije povedk o nočnih srečanjih s čarovnicami in njihova vloga v konstrukciji prostora in časa
Tales about Nighttime Encounters with Witches, Their Function, and Their Role in the Construction of Space and Time
167-186

Bernd Gliwa PDF
Einige litauische Ortssagen, bodenlose Gewässer und Frau Holle (KHM 24, ATU 480)
Nekaj litovskih legend o nastanku krajev, vodovje brez dna in Frau Holle (KHM 24, ATU 480)
187-223

SODOBNA MITOLOGIJA / CONTEMPORARY MYTHOLOGY

Monika Kropej PDF
Contemporary Legends from the Slovene Karst in Comparison with Fairylore and Belief Traditions
Sodobne zgodbe s slovenskega krasa na Notranjskem v primerjavi z lokalnim bajčnim izročilom in tradicionalnim pripovedništvom
227-250

RAZVOJ RAZISKOVALNIH METOD / DEVELOPMENT OF RESEARCH METHODS

Boštjan Kravanja PDF
Sveti prostor v prepletu mitološke ideologije in simbolike kraja
The Sacred Place: An Intertwining of Mythological Ideology and Spatial Symbolism
253-268

RECENZIJE IN POROČILA O KNJIGAH / BOOK REVIEWS

Zmago Šmitek PDF
Kusum P. Merh: Yama: The Glorious Lord of the Other World 271-272

Nikolai Mikhailov PDF
A. A. Plotnikova: Etnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii 273-274