Vol 9 (2006)

Table of Contents

IN MEMORIAM

Vlado Nartnik PDF
Vladimir Nikolajevič Toporov (5. 7. 1928 – 12. 12. 2005) 7-9

Giorgio Ziffer PDF
Necrologio di Andrzej Litwornia (5. 10. 1943 – 16. 3. 2006) 11-12

SLOVANSKA MITOLOGIJA – VIRI IN REKONSTRUKCIJE / SLAVIC MYTHOLOGY – SOURCES AND RECONSTRUCTIONS

George Indruszewski, Jon Godal PDF
Maritime Skills and Astronomic Knowledge in the Viking Age Baltic Sea
Pomorske spretnosti in zvezdoslovno védenje v vikinškem času na Baltiku
15-39

Andrej Pleterski PDF
Poliški tročan
“Tročan” in Village Police
41-58

Goce Naumov PDF
Sadot, pečkata i kuḱata vo simbolička relacija so matkata i ženata (neolitski predloški i etnografski implikacii)
The Vessel, Oven and House in Symbolical Relation with the Womb and Women – Neolithic Bases and Ethnographic Implications
59-95

Nikos Čausidis, Gordan Nikolov PDF
Crepna i vršnik. Mitološko – semiotička analiza
Crepna and vrshnik. Mythological – Semiotic Analysis
97-160

SEMIOTIČNE INTERPRETACIJE LJUDSKEGA IZROČILA / SEMIOTIC INTERPRETATIONS OF LANGUAGE AND TRADITION

Emily Lyle PDF
A Structure for the Gods: The Indo-European Pantheon Reconsidered
Struktura za bogove. Ponoven pretres indoevropskega panteona
163-168

Suzana Marjanić PDF
Witches' Zoopsychonavigations and the Astral Broom in the Worlds of Croatian Legends as (Possible) Aspects of Shamanistic Techniques of Ecstasy (and Trance)
Vještičje zoopsihonavigacije i astralna metla u svjetovima hrvatskih predaja kao (mogući) aspekti šamanističke tehnike ekstaze (i transa)
169-201

Mirjam Mencej PDF
»Ja, tam je en takšen, ko zna.« Vedeževalci – nasprotniki čarovnic na slovenskem podeželju
»Yeah, There’s Someone Who ‘Knows’.« Soothsayers as Counterwitches in Rural Slovenia
203-224

Mikhail Yevzlin PDF
Derevo potencial’nyh mirov
Drevo potencialnih svetov
225-242

Tatjana A. Agapkina PDF
Sjužetika vostočnoslavjanskih zagovorov v sopostavitel’nom aspekte (zagovory ot zolotnika i boleznej života)
Motivika vzhodnoslovanskih zagovorov v primerjalnem aspektu (zagovori za dvig maternice in telo)
243-275

SODOBNA MITOLOGIJA / CONTEMPORARY MYTHOLOGY

Larisa Fialkova, Maria N. Yelenevskaya PDF
How to Outsmart the System: Immigrants’ Trickster Stories
Wie man das System austrickst: Immigranten erzählen
279-296

PSIHOLOŠKA INTERPRETACIJA LJUDSKEGA IZROČILA / PSYCHOLOGICAL INTERPRETATION OF FOLK NARRATIVE

Zuzana Profantová PDF
Plurima mortis imago
Podoba mnohotvárnej smrti
299-320

RAZVOJ RAZISKOVALNIH METOD IN DISKUSIJA / DEVELOPMENT OF RESEARCH METHODS AND DISCUSSION

Nikolai Mikhailov PDF
Slovanski teonim Henillo/Honidlo in baltski Goniglis Dziewos
Il teonimo slavo Henillo/Honidlo e il baltico Goniglis Dziewos
323-326

Matej Župančič PDF
Prispevek k opredelitvi in dataciji prostorskega križa na Gradišču pri Krkavčah v istrski Sloveniji
A Contribution to the Definition and Dating of the Spatial Cross in Gradišče near Krkavče in Istrian Slovenia
327-333

Andrej Pleterski PDF
Odgovor na kritiko datacije prostorskega križa s krkavškim Kamnom
Response to the Critique Regarding the Dating of the Spatial Cross from the Krkavče Stone
335-338

RECENZIJE IN POROČILA O KNJIGAH / BOOK REVIEWS

Boštjan Kravanja PDF
Zmago Šmitek in Aneta Svetieva (ur.): Post-Yugoslav Lifeworlds. Between Tradition and Modernity 341-342

GRADIVO / MATERIAL

Joža Čop PDF
O Črnem biku ali Čarnem juncu 345-355