Vol 12 (2009)


Table of Contents

SLOVANSKA MITOLOGIJA – VIRI IN REKONSTRUKCIJE / SLAVIC MYTHOLOGY – SOURCES AND RECONSTRUCTIONS

Wolfgang Haider-Berky PDF
Die Höhlenkirche im Burgberg von Pitten, Niederösterreich
Jamska cerkev v grajskem hribu v Pittnu, Spodnja Avstrija
9-30

Alja Žorž PDF
Zgodnjesrednjeveški obredni prostor na najdišču Spodnje Škovce
Early Medieval Sacral Area at the Site of Spodnje Škovce
31-54

Julijana Visočnik PDF
Exceptional Depiction on the Strap End from Rakova Jelša
Izjemna upodobitev na pasnem jezičku z Rakove Jelše
55-62

Meta Osredkar PDF
O Turkih, ajdih in cerkvah, ki nočejo stati pri miru. Zgodnji srednji vek Moravške doline, kot ga kažeta arheologija in ljudsko izročilo
The Turks, the Ajdi and Moving Churches. Early Medieval Period in Moravška dolina according to Archaeology and Folklore
63-86

Martin Golema PDF
Kresťanské hagiografie (Život Márie Egyptskej, Život Margity/Mariny Antiochijskej) a texty tzv. jarného vynášania smrti (Moreny, Mařeny, Marzany) u západných Slovanov. Pokus o paralelné čítanie
Christian Hagiographies (The Life of Mary of Egypt, the Life of Marjeta/Marina of Antioch) and Texts on the So-Called Spring Taking Away the Death (Morena) among West Slavs. An Attempt at Parallel Reading
87-104

RAZISKOVALNE METODE IN INTERPRETACIJE LJUDSKEGA IZROČILA / RESEARCH METHODS AND INTERPRETATIONS OF FOLK TRADITIONS

Mihály Hoppál PDF
The Birth of Myth
Rojstvo mita
107-133

Witold Mańczak PDF
The Original Homeland of the Slavs
Praojczyzna Słowian
135-145

Emily Lyle PDF
Indo-European Time and the Perun-Veles Combat
Indoevropski čas in boj med Perunom in Velesom
147-152

Ljubinko Radenković PDF
Vnešnost' mifologičeskih suščestv: slavjanskie paralleli
Izgled mitoloških bića – slovanske paralele
153-168

Zmago Šmitek PDF
Zmajsko seme: topografija slovenskega izročila o Kresniku
Dragonseed: The Topography of the Slovene Lore of Kresnik
169-185

Mirjam Mencej PDF
Konceptualizacija prostora v pripovedih o nadnaravnem poteku časa
Conceptualisation of Space in Narratives about the Supernatural Passage of Time
187-206

Katja Hrobat PDF
Folklora v vlogi označevanja vaških mej kot prostorskih vrzeli v onstranstvo. Primer Rodika
Folklore in the Role of Demarcating the Village Limits as Spatial Openings into the »Other« World. The Case of Rodik
207-222

Anđelko Đermek PDF
Slavenski mitski trokut i legenda o Kamenim svatima
The Slavic Mythical Triangle and the Legend about Kameni svati (Petrified Wedding Guests)
223-247

Rolandas Kregždys PDF
Pruss. Curche: etimologija teonima, funkcii božestva; problematika ustanovlenija kul'tovyh sootvetstvij na počve obrjadovoj tradicii vostočno-baltijskih, slavjanskih i drugih indoevropejskih narodov
OPr. Curche: Etymology of the Theonym, Functions of the Deity; Problematics Concerning the Establishment of Cult Conformity of the Eastern Baltic, Slavic and Other IE Tribes’ Ceremonial Tradition
249-320

Dainius Razauskas PDF
Mifologičeskaja sostavljajuščaja slavjanskoj ihtiologičeskoj terminologii
Mythological Component in the Slavic Ichthyological Terminology
321-336

Vlado Nartnik PDF
Svetniki in galjot v ljudski pesmi
Saints and the Oarsman in Folk Song
337-342

Nijolė Laurinkienė PDF
Das Opfern des Schweins in der baltischen Tradition
Žrtvovanje svinje v baltskem izročilu
343-352

Elvyra Usačiovaitė PDF
Arhaičeskij obrjad – libacija u drevnih baltov v sopostavlenii s dannymi slavjanskoj religii
Arhaični obred libacije pri starih Baltih v primerjavi s podatki slovanske religije
353-360

Mikhail Yevzlin PDF
Bogi i Titany v Teogonii Gesioda
The Gods and Titans in the Hesiod’s Theogony
361-383

MITOLOGIJA IN KNJIŽEVNOST / MYTHOLOGY AND LITERATURE

Zuzana Profantová PDF
The Wise Fool in the Slovak Oral and Literary Tradition
Múdry hlupák v slovenskej ústnej a literárnej tradícii
387-399

Marko Marinčič PDF
„Živa, Göttin der Liebe, die slowenische Venus“: Ein Beispielfall literarischer Mythopoiesis
»Živa, bógnja ljubezni, slovenska Venera«: Vzorčni primer literarne mitotvornosti
401-411

RECENZIJE IN POROČILA O KNJIGAH / BOOK REVIEWS

Zmago Šmitek PDF
Matej Župančič (ur.): Krkavčanski kamen 415-416