Vol 16 (2013)

Table of Contents

SLOVANSKA MITOLOGIJA – VIRI IN REKONSTRUKCIJE / SLAVIC MYTHOLOGY – SOURCES AND RECONSTRUCTIONS

Luka Trkanjec PDF
Chthonic Aspects of the Pomeranian Deity Triglav and Other Tricephalic Characters in Slavic Mythology
Htonski vidiki pomorjanskega boga Triglava in drugi triglavi liki v slovanski mitologiji
9-25

Galina V. Lyubimova PDF
Sibirskaja tradicija počitanija svjatyh mest v kontekste narodnoj istoričeskoj pamjati
Siberian Folk Tradition of the Veneration of Sacred Places in the Context of People’s Historical Memory
27-45

Anđelko Đermek PDF
Stonehenge Triangle
Trikotnik pri Stonehengeu
47-53

Kamil Kajkowski, Paweł Szczepanik PDF
The Multi-faced So-called Miniature Idols from the Baltic Sea Area
Wielotwarzowe miniaturowe idole z basenu Morza Bałtyckiego
55-68

Michał Łuczyński PDF
Herberti De Miraculis as a Source to the History of Religion of Western Slavs
Herberti Herberti De miraculis kak istočnik dlja istorii religii zapadnyh Slavjan
69-77

RAZISKOVALNE METODE IN INTERPRETACIJE LJUDSKEGA IZROČILA / RESEARCH METHODS AND INTERPRETATIONS OF FOLK TRADITIONS

Martin Golema PDF
Slavic Mitra. Benevolent and Legal Pole of the Function of Religious Sovereignty in the Slavic Mythology and Epic
Slovanský Mitra. Láskavý a právny pól funkcie náboženskej zvrchovanosti v slovanskom mýte a epose
81-104

Ljubinko Radenković PDF
Perunika – cvet nebeskog ili htonskog sveta?
German Iris – The Flower from the Heavenly or Chthonian World?
105-116

Olga Yakovleva PDF
Simbolične značennja leksemi "tkanina" v konteksti simejnih obrjadiv
The Symbolic Meaning of the Word “Cloth” in the Context of Family Rituals
117-123

Mirjam Mencej PDF
Simbolika obredov cirkumambulacije v tradicijskih skupnostih
The Symbolism of the Rituals of Circumambulation in Traditional Communities
125-148

Izar Lunaček PDF
The Merry Mystery of the Maypole. A Few Observations on the Role of the Comic Object in Religion and Culture
Vedra skrivnost mlaja. Nekaj opažanj o vlogi komičnega v verovanjih in kulturi
149-164

Maja Pan PDF
Introduction to the Analysis of Gender in the ATU 514 Fairy Tale Type on Examples from the Balkans
Uvod v analizo spola junakinje pravljičnega tipa ATU 514 na primerih iz Balkana
165-186

Saša Babič PDF
Estetska struktura in funkcija folklorne molitve z vidika teksta, teksture in konteksta
Aesthetic Structure and Function of Folk Prayers from the Aspect of Text, Texture and Context
187-197

Tanja Kovačič PDF
Lik psa v zbirki Glasovi: Mitološki pes
The Dog in the Collection Glasovi: Mythological Dog
199-211

MITOLOGIJA IN KNJIŽEVNOST / MYTHOLOGY AND LITERATURE

Monika Kropej PDF
The Cooperation of Grimm Brothers, Jernej Kopitar and Vuk Karadžić
Sodelovanje bratov Grimm, Jerneja Kopitarja in Vuka Karadžića
215-231

Katarina Šrimpf PDF
Anekdote o Lemberžanih in vpliv ljudskega izročila na Butalce Frana Milčinskega
Folk Anecdotes about the Inhabitants of Lemberg and Fran Milčinski’s Butalci
233-246

SODOBNA MITOLOGIJA / CONTEMPORARY MYTHOLOGY

Simona Klaus PDF
Pravljične junakinje v oglasih na Slovenskem
Fairy Tale Heroines in Slovene Advertisements
249-261

Petra Novak PDF
Slovenske ljudske pravljice na višji stopnji slovenske osnovne šole
Slovenian Folktales at the Upper Level of Slovenian Primary Schools
263-274

RECENZIJE IN POROČILA O KNJIGAH / BOOK REVIEWS

Marija Stanonik PDF
Vĕnceslava Bechyňová, Marcel Černý in Petr Kaleta (ur.): Karel Jaromír Erben, Slovanské bájesloví 277-283

Natka Badurina PDF
Suzana Marjanić i Antonija Zaradija Kiš (ur.): Književna životinja. Kulturni bestijarij II. dio 284-287

Mirjam Mencej PDF
Slavjanskie drevnosti, Etnolingvističeskij slovar' pod obščej redakciej N. I. Tolstogo. 5. del (S-Ja) 288-289

Mirjam Mencej PDF
Barbara Ivančič Kutin: Živa pripoved v zapisu. Kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice 290-291