Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Model kanonizacije evropskih kulturnih svetnikov Povzetek   PDF
Marijan Dović
 
Letn. 27, št. 2 (2004) Model sodobnega gledališča?! Povzetek   PDF
Gašper Troha
 
Letn. 31, št. 3 (2008): Literatura in cenzura: kdo se boji resnice literature? Model tekstualnega nadzora: zavajajoče predstavljanje cenzure Povzetek   PDF   PDF (English)
Stephan Packard
 
Letn. 32, št. 1 (2009) Moderna in modernizem Povzetek   PDF
Jola Škulj
 
Letn. 41, št. 3 (2018) Moderni roman in invencija narativne neskončnosti: premisleki ob branju Pianistovega dotika Mirta Komela Povzetek   PDF
Jure Simoniti
 
Letn. 18, št. 2 (1995) Modernizem in modernost Povzetek   PDF
Jola Škulj
 
Letn. 21, št. 2 (1998) Modernizem in njegove poteze v lirski, narativni in dramski formi Povzetek   PDF
Jola Škulj
 
Letn. 32, št. 1 (2009) Modernizem in večetničnost? Češka književnost iz Prage ter slovenska književnost iz Trsta med obema vojnama Povzetek   PDF (English)
Matteo Colombi
 
Letn. 32, št. 1 (2009) Modernost in srednjeevropskost v slovenski in češki književnosti med obema vojnama Podrobnosti   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 27, št. 3 (2004): Literatura in prostor: prostori transgresivnosti Moralizem in individualizem v urbani prozi: deleuzovska in bahtinovska kritika prostorskih transgresij v sodobnih kriminalnih romanih Povzetek   PDF (English)
Bart Keunen
 
Letn. 39, št. 1 (2016) Moški, zaljubljeni v umetne ženske: »Peščeni mož« E. T. A. Hoffmanna, Stepfordske ženske Ire Levina in njune filmske priredbe Povzetek   PDF (English)
Željko Uvanović
 
Letn. 27, št. 2 (2004) Motiv krsta pri Tassu in Prešernu Povzetek   PDF
Matjaž Zaplotnik
 
Letn. 34, št. 3 (2011): akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici Motiv siamskih dvojčkov in motivno-tematska tradicija Doppelgängerja Povzetek   PDF
Tomo Virk
 
Letn. 20, št. 2 (1997) Možnosti in nemožnosti Pirjevčeve teorije romana Povzetek   PDF
Tomo Virk
 
Letn. 24, št. 3 (2001): Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa Multikulturalizem, večjezikovnost in modernost Povzetek   PDF
Jola Škulj
 
Letn. 31, št. 3 (2008): Literatura in cenzura: kdo se boji resnice literature? Mussolinijev fašizem, literarna cenzura in Vatikan Povzetek   PDF   PDF (English)
Guido Bonsaver
 
Letn. 28, št. 2 (2005) Na začetku je bil prevod Povzetek   PDF
Martina Ožbot
 
Letn. 37, št. 2 (2014) Načelo montaže in literatura: fragamentirana subjektivnost kot vsebina romana, filma in digitalnih form naracije Povzetek   PDF (English)
Darko Štrajn
 
Letn. 42, št. 1 (2019) Nacionalna identifikacija v Kanadi: dve poglavji iz odnosov anglofone skupnosti do Združenih držav Amerike Povzetek   PDF
Marcello Potocco
 
Letn. 34, št. 1 (2011) Nacionalni pesniki in kulturni svetniki: kanonizacija Franceta Prešerna in Jónasa Hallgrímssona Povzetek   PDF
Marijan Dović
 
Letn. 21, št. 2 (1998) Naracija in argumentacija v luči analize kulture Povzetek   PDF
Jelka Kernev Štrajn
 
Letn. 33, št. 1 (2010) Narativni in metaforični diskurz v biografskih esejih Povzetek   PDF (English)
Péter Hajdu
 
Letn. 18, št. 2 (1995) Naratološki modeli in dvoravninska koncepcija narativne strukture Povzetek   PDF
Jelka Kernev Štrajn
 
Letn. 33, št. 3 (2010) Naratološki pogled na lirsko pesništvo Povzetek   PDF
Vita Žerjal Pavlin
 
Letn. 24, št. 1 (2001) Naratološki pogledov na Musilov esejistični roman Mož brez posebnosti Povzetek   PDF
Nataša Bavec
 
Letn. 36, št. 1 (2013) Naravni jezik in kulturna dediščina v distopičnem semiosfernem jedru Povzetek   PDF
Sofija M. Košničar
 
Letn. 34, št. 1 (2011) Narod in povzdignjenje: nekaj primerjav med »nacionalnima pesnikoma« Slovenije in Islandije Povzetek   PDF (English)
Sveinn Yngvi Egilsson
 
Letn. 10, št. 1 (1987) Nasprotja ob Trubarju v starejši slovenski literarni zgodovini Povzetek   PDF
Darko Dolinar
 
Letn. 33, št. 1 (2010) Natrgani in preobrnjeni čas med stranmi sodobnega romana Povzetek   PDF
Tina Bilban
 
Letn. 39, št. 2 (2016) Navzočnost v času: A Tale for the Time Being in postmoderna paradigma Povzetek   PDF
Mojca Krevel
 
Letn. 30, št. 1 (2007) (Ne več) dramski gledališki tekst in postdramsko gledališče Povzetek   PDF
Tomaž Toporišič
 
Letn. 35, št. 2 (2012): Živo branje: literatura, znanost in humanistika Nečloveški intervali: radijske sinteze Filippa Tommasa Marinettija Povzetek   PDF   PDF (English)
Federico Luisetti
 
Letn. 6, št. 2 (1983) Neevropski motivi in vplivi v slovenskem ljudskem izročilu Povzetek   PDF
Zmago Šmitek
 
Letn. 30, št. 1 (2007) Negativna hermenevtika in pojem literarne vede Povzetek   PDF (English)
Francisco Serra Lopes
 
Letn. 35, št. 2 (2012): Živo branje: literatura, znanost in humanistika Negovanje netrivialnega Povzetek   PDF   PDF (English)
Urban Kordeš
 
Letn. 24, št. 3 (2001): Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa Nekaj obrobnih opomb o historičnih vidikih J. M. Lotmana Povzetek   PDF
Aleksander Skaza
 
Letn. 24, št. 2 (2001) Nekaj opažanj o primerjalni književnosti: primerjalna književnost v okviru literarnih raziskav in humanističnih znanosti Povzetek   PDF
Jean Bessière
 
Letn. 39, št. 2 (2016) Nekaj poglavij iz zgodovine (kratkih) stikov (post)semiotične uprizoritvene teorije in prakse Povzetek   PDF
Tomaž Toporišič
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Nekaj razmišljanj o filoloških konceptih Matije Murka: trajnost in minljivost Povzetek   PDF
Ivo Pospíšil
 
Letn. 41, št. 3 (2018) Nemški prevodi Lipuševih del ob in po Tjažu v luči konsekracije Povzetek   PDF
Felix Oliver Kohl
 
Letn. 29, št. 3 (2006): Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije Neogibna hibridnost: Teorija in poetičnost pri Hélène Cixous Povzetek   PDF   PDF (English)
Metka Zupančič
 
Letn. 37, št. 1 (2014) Neoliberalni dispozitiv eksperimentalne poezije Povzetek   PDF
Iztok Osojnik
 
Letn. 31, št. 3 (2008): Literatura in cenzura: kdo se boji resnice literature? Nepravočasno vnovično pisanje: spomin in samocenzura v Camusevem Prvem človeku Povzetek   PDF   PDF (English)
Peter Dunwoodie
 
Letn. 40, št. 1 (2017) Nesporazumi z medijem Povzetek   PDF
Miran Hladnik
 
Letn. 37, št. 3 (2014) Nevarna razmerja »mlade slovenske umetnosti« in futurizma Povzetek   PDF
Tomaž Toporišič
 
Letn. 24, št. 2 (2001) Nietzsche in programatika nemškega literarnega ekspresionizma Povzetek   PDF
Matevž Kos
 
Letn. 41, št. 1 (2018): Literatura in evropska duhovna izročila Nikolaj Kempf in njegova mistična teologija Povzetek   PDF
Nena Bobovnik
 
Letn. 28, št. 2 (2005) Nov pogled na slovensko gledališče zadnjih 50 let Povzetek   PDF
Mateja Pezdirc Bartol
 
Letn. 34, št. 3 (2011): akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici Nova kritična paradigma medkulturne eksistence literature Povzetek   PDF
Jola Škulj
 
Letn. 28, št. 1 (2005) Nova, urbana dramatika praznine Povzetek   PDF
Gašper Troha
 
401 - 450 od 904 postavk << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>