Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 28, št. 3 (2005): Kosovelova poetika Ideja integralov v Kosovelovi poeziji Povzetek   PDF   PDF (English)
Bożena Tokarz
 
Letn. 23, št. 1 (2000) Identiteta Povzetek   PDF
Vladimir Biti
 
Letn. 31, št. 3 (2008): Literatura in cenzura: kdo se boji resnice literature? Ideologija, cenzura in literatura: Irak kot študija primera Povzetek   PDF   PDF (English)
Salah Salim Ali
 
Letn. 39, št. 2 (2016) Ideologija semioze v romunski prozi pod komunizmom Povzetek   PDF (English)
Alex Goldiş
 
Letn. 42, št. 1 (2019) Igra, kaos in avtonomija v poeziji vojvodinskih Madžarov (Új Symposion) Povzetek   PDF (English)
Roland Orcsik
 
Letn. 39, št. 2 (2016) Ikonoklazem brez-umetnosti brezimnih: nezavedno in skrivnost Povzetek   PDF
Iztok Osojnik
 
Letn. 41, št. 3 (2018) Indološke teme v pogledih dveh njunih prominentnih zagovornikov Povzetek   PDF
Darko Dolinar
 
Letn. 29, št. 3 (2006): Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije Interakcija literature in teorije od romantike do moderne (s skicami nadaljnje interakcije ob koncu milenija) Povzetek   PDF   PDF (English)
Vanesa Matajc
 
Letn. 35, št. 1 (2012) Interdisciplinarno umeščanje avtobiografskega Povzetek   PDF
Tanja Dominko
 
Letn. 37, št. 2 (2014) Internetne avtorske prakse kot pojavi sekundarne ustnosti Povzetek   PDF
Ana Beguš
 
Letn. 18, št. 1 (1995) Interpretacija in dekonstrukcija: iterativnost in iterabilnost Povzetek   PDF
Peter V. Zima
 
Letn. 8, št. 1 (1985) Interpretacija in zgodovina Povzetek   PDF
Igor Zabel
 
Letn. 37, št. 1 (2014) Intertekstualni vidiki kronotopa uboja na hišnem pragu pri Ivu Andriću in Gabrielu Garcíi Márquezu v luči semiotike kulture Povzetek   PDF
Sofija M. Košničar
 
Letn. 36, št. 1 (2013) Intertekstualnost apokaliptičnega v romanu M. A. Bulgakova Bela garda Povzetek   PDF
Natalia Kaloh Vid
 
Letn. 39, št. 1 (2016) Iskanje ljubezni v Wertherju, Jacopu Ortisu in Leandru: primerjalna analiza treh romantičnih pisemskih romanov iz Nemčije, Italije in Grčije Povzetek   PDF (English)
Stefan Lindinger, Maria Sgouridou
 
Letn. 19, št. 1 (1996) Ivan Cankar pri Italijanih (1945–1995) Povzetek   PDF
Zoltan Jan
 
Letn. 22, št. 1 (1999) Iz zgodovine komparativistike na Slovenskem Povzetek   PDF
Darko Dolinar
 
Letn. 39, št. 3 (2016) Izbrisani med politiko zanikanja in eksemplaričnostjo romana Povzetek   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 38, št. 3 (2015) Izgradnja ženske identitete v dialogu z zgodovino: Krese, Pirjevec, Wolf Povzetek   PDF
Katja Mihurko Poniž, Megi Rožič
 
Letn. 19, št. 2 (1996) Izjava kot vprašanje kulturne evolucije Povzetek   PDF
Ivan Verč
 
Letn. 39, št. 2 (2016) Izmuzljivi čari pripovedi. Alenka Koron, dobitnica Priznanja Antona Ocvirka 2016 Povzetek   PDF
Alenka Koron, Seta Knop
 
Letn. 23, št. 2 (2000) Izrekanje numinoznega pri utemeljiteljih simbolistične lirike Povzetek   PDF
Sabina Mihelj
 
Letn. 34, št. 3 (2011): akademiku prof. dr. Janku Kosu ob osemdesetletnici (Janko Kos in) problem narodnih identifikacij Povzetek   PDF
Marcello Potocco
 
Letn. 6, št. 2 (1983) Japonska poezija haikuja in filozofska doktrina zena Povzetek   PDF
Vasja Cerar
 
Letn. 31, št. 1 (2008) Jasno opredeljen pojem in enotna perspektiva: ali je zgodovina svetovne književnosti mogoča? Povzetek   PDF (English)
Zoran Milutinović
 
Letn. 24, št. 3 (2001): Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa Javno in zasebno v Iliadi in Krstu pri Savici Povzetek   PDF
Janez Vrečko
 
Letn. 21, št. 1 (1998) Je leksikon o germanistični literarni vedi lahko samo germanističen? Podrobnosti   PDF
Evald Koren
 
Letn. 37, št. 2 (2014) Jezik gibljivih slik v računalniških vizualizacijah literarnozgodovinske podatkovne zbirke Povzetek   PDF
Narvika Bovcon
 
Letn. 37, št. 1 (2014) Jezikovni obrat in slovenska eksperimentalna poezija Povzetek   PDF
Darja Pavlič
 
Letn. 37, št. 2 (2014) Joe Sacco in literarno novinarstvo v podobi stripa – žanrski preplet literature, stripa, novinarstva in zgodovine Povzetek   PDF
Leonora Flis
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Jože Udovič in moderno podobje Povzetek   PDF
Darja Pavlič
 
Letn. 22, št. 2 (1999) K primerjalnim kulturnim študijam Povzetek   PDF (English)
Steven Tötösy de Zepetnek
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici K problematiki hrepenenja v slovenskem cankarjeslovju Povzetek   PDF
Erwin Köstler
 
Letn. 32, št. 1 (2009) K računalniško podprtim empiričnim raziskavam literature Povzetek   PDF
Urška Perenič
 
Letn. 5, št. 1 (1982) K vprašanju literarnih smeri in obdobij Povzetek   PDF
Janko Kos
 
Letn. 19, št. 1 (1996) K vprašanju o bistvu tragedije Povzetek   PDF
Janko Kos
 
Letn. 23, št. 1 (2000) K vprašanju tipologije zgodovinskega romana Povzetek   PDF
Nadežda Starikova
 
Letn. 6, št. 1 (1983) K vprašanju zvrsti v slovenski pripovedni prozi Povzetek   PDF
Janko Kos
 
Letn. 28, št. 1 (2005) K zgodovini, teoriji in praksi razmerij med ljudskim in umetnim Povzetek   PDF
Alenka Koron
 
Letn. 8, št. 1 (1985) Kafka na Slovenskem – zgodnje omembe, prvi prevodi Povzetek   PDF
Majda Stanovnik
 
Letn. 40, št. 2 (2017): Literatura in etika Kaj je ali bi lahko bila etična naratologija? Povzetek   PDF
Alenka Koron
 
Letn. 40, št. 2 (2017): Literatura in etika Kaj je dobra knjiga? Bonae literae v enaindvajsetem stoletju Povzetek   PDF (English)
Vladimir Gvozden
 
Letn. 41, št. 2 (2018): Evropski humanizem in njegovi izzivi Kaj pomeni biti humanist? Povzetek   PDF (English)
Marco Russo
 
Letn. 40, št. 3 (2017) Kako biti tujec: antropologija emigracije Georgea Mikesa Povzetek   PDF (English)
Sándor Hites
 
Letn. 36, št. 2 (2013) Kako geografi, antropologi in literarni teoretiki pripovedujejo o prostorskem obratu Povzetek   PDF
Bojan Baskar
 
Letn. 39, št. 2 (2016) Kako pomenja pesem: Benveniste, Meschonnic, Michaux Povzetek   PDF
Varja Balžalorsky Antić
 
Letn. 35, št. 1 (2012) Kako so pravljice postale zvrst hrvaške otroške literature? Knjižna zgodovina brez knjig Povzetek   PDF (English)
Marijana Hameršak
 
Letn. 40, št. 1 (2017) Kako tehnologija oblikuje medije: tehnološki pogled Povzetek   PDF
Andrej Košir
 
Letn. 36, št. 2 (2013) Kako uporabna je tematska kartografija literature? Povzetek   PDF (English)
Jörg Döring
 
Letn. 31, št. 2 (2008) Kako »pojesti« model središče–obrobje in ga vseeno obdržati? Teorija o padanju kulturnih vrednot in Aleksis Kivi Povzetek   PDF
Jyrki Numii
 
201 - 250 od 904 postavk << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>