Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 40, št. 2 (2017): Literatura in etika Etika v sodobni britanski dramatiki Povzetek   PDF
Gašper Troha
 
Letn. 39, št. 3 (2016) Evokritištvo: biologija, kultura in literatura Povzetek   PDF
Igor Žunkovič
 
Letn. 41, št. 2 (2018): Evropski humanizem in njegovi izzivi Evropski humanizem in njegovi izzivi Podrobnosti   PDF   PDF (English)
David Movrin, Elżbieta Olechowska, Brane Senegačnik
 
Letn. 7, št. 1 (1984) Evropski vplivi v dramatiki slovenske moderne Povzetek   PDF
Janko Kos
 
Letn. 10, št. 1 (1987) Evropski vplivi v literaturi mladoslovencev Povzetek   PDF
Janko Kos
 
Letn. 28, št. 1 (2005) Fantastika in Calvinova postmodernistična pripovedna dela Povzetek   PDF
Tea Štoka
 
Letn. 30, št. 2 (2007) Fantazijska mladinska književnost na prehodu v 21. stoletje: primer britanskega prostora Povzetek   PDF
Lilijana Burcar
 
Letn. 29, št. 2 (2006) Faustovstvo v dobi izgubljene nedolžnosti Povzetek   PDF
Seta Knop
 
Letn. 18, št. 2 (1995) Feministična proza: miti in utopija Povzetek   PDF
Metka Zupančič
 
Letn. 26, št. 1 (2003) Fikcija in zakoni (Komentarji k primeru Pikalo) Povzetek   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 31, št. 2 (2008) Film in literatura: primerjave, izmenjave, priredbe Povzetek   PDF
Barbara Zorman
 
Letn. 27, št. 3 (2004): Literatura in prostor: prostori transgresivnosti Filozofija in konstitucija interkulturnega smisla Povzetek   PDF (English)
Dean Komel
 
Letn. 1, št. 1–2 (1978) Filozofija in umetnost Povzetek   PDF
Dušan Pirjevec
 
Letn. 35, št. 2 (2012): Živo branje: literatura, znanost in humanistika Filozofija in »interdisciplinarnost« Povzetek   PDF   PDF (English)
Rok Benčin
 
Letn. 33, št. 3 (2010) Filozofija predmeta, geometrija in fizika – konstruktivizem Povzetek   PDF
Janez Vrečko
 
Letn. 42, št. 2 (2019) Flaubertovi opisi v Madame Bovary Povzetek   PDF (English)
György C. Kálmán
 
Letn. 33, št. 1 (2010) Formiranje Kosovelovega konstruktivizma – spopad med kompozicijo in konstrukcijo Povzetek   PDF
Janez Vrečko
 
Letn. 33, št. 3 (2010) Foucault in sodobna literarna zgodovina Povzetek   PDF
Alen Širca
 
Letn. 33, št. 1 (2010) Foucaultovi pogledi na literaturo Povzetek   PDF
Alen Širca
 
Letn. 11, št. 2 (1988) Francoski novi roman in sočasne teoretične smeri Povzetek   PDF
Metka Zupančič
 
Letn. 5, št. 2 (1982) Freudova interpretacija literarnih oseb Povzetek   PDF
Igor Zabel
 
Letn. 34, št. 1 (2011) Funkcije in pomen intertekstualnih navezav v poeziji Uroša Zupana Povzetek   PDF
Nina Barbič
 
Letn. 24, št. 3 (2001): Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa Funkcije metafor v literarnem delu Povzetek   PDF
Darja Pavlič
 
Letn. 42, št. 1 (2019) Funkcije socialističnega realizma: prevajanje žanrske literature v komunistični Romuniji Povzetek   PDF (English)
Ştefan Baghiu
 
Letn. 31, št. 2 (2008) Gejevski in lezbični zgodovinski roman Povzetek   PDF
Andrej Zavrl
 
Letn. 22, št. 2 (1999) Geneza intertekstualnosti, poststrukturalizem in slovenska »neoavantgarda« Povzetek   PDF
Marko Juvan
 
Letn. 42, št. 2 (2019) Geografska imaginacija v latvijskih romanih zgodnjega 20. stoletja Povzetek   PDF (English)
Pauls Daija, Benedikts Kalnačs
 
Letn. 37, št. 2 (2014) Gibljive besede-podobe: elektronsko literarno besedilo v času filma, videa in interneta Povzetek   PDF
Janez Strehovec
 
Letn. 37, št. 2 (2014) Gibljive slike in njihove teoretične refleksije Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Barbara Zorman
 
Letn. 37, št. 1 (2014) Gimnazijski literarni kanon in gledališka produkcija na Slovenskem v času Habsburške monarhije: vzpon in padec Franza Grillparzerja Povzetek   PDF (English)
Irena Samide
 
Letn. 24, št. 2 (2001) Glasovi o Francetu Prešernu pri Italijanih Povzetek   PDF
Zoltan Jan
 
Letn. 35, št. 3 (2012): dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici Globalizacija in amerikanizacija književnosti ter njuni odmevi na Slovenskem Povzetek   PDF
Andraž Jež
 
Letn. 31, št. 3 (2008): Literatura in cenzura: kdo se boji resnice literature? Govor o cenzuri zahteva natančnost glede njenega domnevnega predmeta: primer afere Handke Povzetek   PDF   PDF (English)
Louise L. Lambrichs
 
Letn. 22, št. 2 (1999) Gregor Strniša in srednjeveške dramske zvrsti Povzetek   PDF
Jakob Jaša Kenda
 
Letn. 16, št. 2 (1993) Grumovo pripovedništvo in ekspresionizem Povzetek   PDF
Marjan Dolgan
 
Letn. 29, št. 2 (2006) Gustav Špet: književnost in estetika od »srebrnega veka« do 30. let 20. stoletja Povzetek   PDF (English)
Galin Tihanov
 
Letn. 40, št. 1 (2017) H konceptu medialnosti, tretjič Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Urška Perenič
 
Letn. 25, št. 1 (2002) Hans-Georg Gadamer Povzetek   PDF
Darko Dolinar, Dean Komel, Nike Kocijančič Pokorn
 
Letn. 26, št. 1 (2003) Heidegger, problem govorice in Ionescova drama Plešasta pevka Povzetek   PDF
Gizela Polanec Podpečan
 
Letn. 38, št. 1 (2015) Helenski navdih v pesniških delih Maurica de Guérina Povzetek   PDF (English)
Frano Vrančić
 
Letn. 29, št. 3 (2006): Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije Henri Michaux proti literaturi: Silovitost in šibkost literarnega ustvarjanja v Michauxovi pesniški imaginaciji Povzetek   PDF   PDF (English)
Luca Bevilacqua
 
Letn. 8, št. 1 (1985) Hermenevtika in interpretacija – terminološki vidiki Povzetek   PDF
Darko Dolinar
 
Letn. 18, št. 2 (1995) Hermenevtika v literarni vedi Povzetek   PDF
Darko Dolinar
 
Letn. 32, št. 3 (2009): Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? Heterobiografija, hipokritika in etika avtorske odgovornosti Povzetek   PDF   PDF (English)
Lucia Boldrini
 
Letn. 29, št. 1 (2006) Hölderlinov sapfiški način: revizija mita o moškem pindarskem vidcu Povzetek   PDF (English)
Winfried Menninghaus
 
Letn. 38, št. 3 (2015) Holokavst med zgodovino in fikcijo: primer Littellovega romana Sojenice Povzetek   PDF
Alenka Koron
 
Letn. 3, št. 1 (1980) Horacijeva »Spomladanska pesem« (C. IV 7) v treh slovenskih prevodih Povzetek   PDF
Kajetan Gantar
 
Letn. 41, št. 2 (2018): Evropski humanizem in njegovi izzivi Humanistična branja Sofoklove Antigone in humanistično razumevanje humanega Povzetek   PDF
Brane Senegačnik
 
Letn. 41, št. 2 (2018): Evropski humanizem in njegovi izzivi Humanizem in širitev obzorij med antiko in novim svetom Povzetek   PDF (English)
György E. Szönyi
 
Letn. 31, št. 1 (2008) Ibn Quzman in Guilhem IX. Akvitanski: lirika obscenega kot primer karnevalskega vozlišča med arabsko in trubadursko liriko Povzetek   PDF
Alen Širca
 
151 - 200 od 904 postavk << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>