Letn. 39, št. 1 (2016)

Tematski sklop: Ljubezen v filozofiji, literaturi in umetnosti – Uredili: Andrea Leskovec, Špela Virant

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Predgovor

Dejan Kos, Andrea Leskovec, Špela Virant PDF PDF (English)
Besede o ljubezni: ljubezen v filozofiji, literaturi in umetnosti

Tematski sklop

Bernhard Waldenfels PDF (English)
Odzivna ljubezen

Alexandru Matei PDF (English)
Ljubezen kot krepost: non vouloir saisir ali utopija naklonjenosti v delu Fragmenti ljubezenskega diskurza Rolanda Barthesa

Špela Virant PDF
Literarne definicije ljubezni

Maja Šabec PDF
Med usmiljenjem in poželenjem: dvorski ljubezenski kodeks v španski književnosti 15. stoletja

Peter V. Zima PDF (English)
Ljubezen in hrepenenje: absolutna želja od romantike do modernizma

Stefan Lindinger, Maria Sgouridou PDF (English)
Iskanje ljubezni v Wertherju, Jacopu Ortisu in Leandru: primerjalna analiza treh romantičnih pisemskih romanov iz Nemčije, Italije in Grčije

Ljubinka Petrović-Ziemer PDF (English)
Družinski ljubezenski diskurz v sodobni nemški dramatiki in gledališču

Željko Uvanović PDF (English)
Moški, zaljubljeni v umetne ženske: »Peščeni mož« E. T. A. Hoffmanna, Stepfordske ženske Ire Levina in njune filmske priredbe

Ana Lucia Beck, Maria Luiza Berwanger da Silva PDF (English)
Krvaveče besede: Podobe ljubezni v delih Louise Bourgeois in Joséja Leonilsona

Dominik Pensel PDF (English)
»Vzemi si k srcu te pesmi«: ljubezen, eros in umetniška produkcija v 19. stoletju

Razprave

Jurij Selan PDF
Prilika o izgubljenem sinu med besedo in sliko: likovna analiza Rembrandtove slike

Vanesa Matajc PDF
Pripovedne strategije v reprezentacijah nasilja: sodobna bosanska romana o vojni v Bosni

Michal Vančura, Miloš Zelenka PDF
Literarni atlas kot »oživljeni« zgodovinopisni žanr