Letn. 36, št. 2 (2013)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Predgovor

Marko Juvan, Marijian Dović, Jernej Habjan PDF PDF (English)
Prostorski obrat v literarni vedi

Tematski sklop

Marko Juvan PDF
Prostorski obrat, literarna veda in slovenska književnost: uvodni zaris

Bojan Baskar PDF
Kako geografi, antropologi in literarni teoretiki pripovedujejo o prostorskem obratu

Jola Škulj PDF
Prostor, spacialnost, spacializacija: literarne raziskave po prostorskem obratu in spacialna logika (zgodovinskega) narativa

Peter Hitchcock PDF (English)
Prostor časa: kronotopi in kriza

Andrei Terian PDF (English)
Konstruiranje transnacionalnih identitet: prostorski obrat v sodobnem literarnem zgodovinopisju

Maro Kalantzopoulou PDF (English)
Ravni raziskovanja literature: nacionalne, povezane, primerjalne in svetovne književnosti

Ayşe Deniz Temiz PDF (English)
Prostor literature: inercija in intenzivnost

Sonja Stojmenska-Elzeser PDF (English)
Reprezentacija in produkcija genius loci v literaturi

Robert Stockhammer PDF (English)
Eksokeanismos: (ne)zmožnost kartiranja literature

Jörg Döring PDF (English)
Kako uporabna je tematska kartografija literature?

Sarah J. Young, John Levin PDF (English)
Kartirajoči stroji: transformacije peterburškega teksta

Urška Perenič PDF
Kartiranje biografij slovenskih književnikov: od začetkov do sodobne prostorske analize v GIS

Marijan Dović PDF
Vodnik, Prešeren in začetki postavljanja spominskih obeležij slovenske literarne kulture

Mimi Urbanc PDF
Pokrajina v luči retoričnih figur v besedilih o slovenski Istri

Aleš Vaupotič, Narvika Bovcon PDF
Obrat po prostorskem obratu: umetniškoraziskovalni pristop

Kritike

Kajetan Gantar PDF
Umetnost pesništva: od antike h klasicizmu

Polonca Zupančič PDF
Retorika – pot do resnice?

Pregledi

Darko Dolinar PDF
Primerjalna književnost na Slovenskem: kratek pregled