Letn. 36, št. 1 (2013)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Predgovor

Janez Strehovec PDF PDF (English)
Elektronska literatura in novomedijska umetnost

Tematski sklop

Markku Eskelinen PDF (English)
Štirje vogali sveta e-literature: besedilnin inštrumenti, operacijska logika, študije wetwara in kibertekstna poetika

Giovanna Di Rosario PDF (English)
Analiziranje elektronske poezije. Trije primeri tekstualnosti v digitalnih medijih

Philippe Bootz PDF (English)
Programirana digitalna poezija: medijska poezija?

Aleš Vaupotič PDF
Med literaturo in novomedijsko umetnostjo: sonetoidni spletni projekti Vuka Ćosića in Tea Spillerja

Narvika Bovcon PDF
Literarni vidiki novomedijskih del Jake Železnikarja in Sreča Dragana

Janez Strehovec PDF
Elektronska literatura in nove družbene paradigme

Razprave

Boris A. Novak PDF
»La mère, la mère, toujours recommencée«: materno poreklo Paula Valéryja iz Kopra in Trsta

Katia Pizzi PDF (English)
Tržaška književnost med Slovenijo in Italijo: primer zamujenega transkulturalizma?

Sofija M. Košničar PDF
Naravni jezik in kulturna dediščina v distopičnem semiosfernem jedru

Barbara Jurša PDF
Presečišča med ekokritiko in postkolonialnimi študijami

Anja Mrak PDF
Obravnava postopkov magičnega realizma na primeru feministične proze: groteskno telo in tehnika literalizacije v romanu Angele Carter Nights at the Circus (1984)

Natalia Kaloh Vid PDF
Intertekstualnost apokaliptičnega v romanu M. A. Bulgakova Bela garda

Tomaž Onič PDF
Vikanje in tikanje v slovenskih prevodih Albeejeve drame Kdo se boji Virginije Woolf?

Varja Balžalorsky Antić PDF
Elementi Benvenistove lingvistike izjavljanja in Meschonnicove poetike diskurza in njihov pomen za rekonceptualizacijo lirskega subjekta

Kritike

Blaž Zabel PDF
Začetki ekspresionizma v kratki pripovedni prozi

Denis Škofič PDF
Med literarno teorijo in književno prakso

Vita Žerjal Pavlin PDF
Slovenska in italijanska pesniška podoba Trsta