Letn. 22, št. 2 (1999)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Razprave

France Bernik PDF
Recepcija Goethejevega Fausta pri Slovencih

Lado Kralj PDF
Maeterlinckov model moderne drame. Simbolistična dramska tehnika

Jakob Jaša Kenda PDF
Gregor Strniša in srednjeveške dramske zvrsti

Marko Juvan PDF
Geneza intertekstualnosti, poststrukturalizem in slovenska »neoavantgarda«

Steven Tötösy de Zepetnek PDF (English)
K primerjalnim kulturnim študijam

Kritike

Tomo Virk PDF
International Postmodernism. Theory and Literary Practice

Blaž Podlesnik PDF
Lotman in sodobnost v zborniku Slavica tergestina