Letn. 21, št. 1 (1998)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Razprave

Janko Kos PDF
Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca

Lado Kralj PDF
Aktantski modeli

Majda Stanovnik PDF
Prevod, priredba, prevod priredbe

Vanesa Matajc PDF
Eksistencializem v romanopisju Vitomila Zupana

Pregledi

Evald Koren PDF
Je leksikon o germanistični literarni vedi lahko samo germanističen?