Primerjalna književnost

Primerjalna književnost je znanstvena revija, ki jo od leta 1978 izdaja Slovensko društvo za primerjalno književnost. Izhaja trikrat letno in objavlja izvirne razprave s področij primerjalne književnosti, literarne teorije, metodologije literarne vede, literarne estetike in dru­gih strok, ki obravnavajo literaturo in njene kontekste. Zaželeni so tudi meddisciplinarni pristopi. Revija objavlja prispevke v slovenščini ali angleščini, izjemoma tudi v drugih jezikih. Vsi članki so recenzirani.

ISSN tiskane izdaje: 0351-1189
ISSN spletne izdaje: 2591-1805

 


Domača stran publikacije

Glavni in odgovorni urednik

Marijan Dović


Tehnični urednik

Andraž Jež


Uredniški odbor

Marko Juvan, Alenka Koron, Dejan Kos, Vanesa Matajc, Darja Pavlič, Vid Snoj, Jola Škulj


Uredniški svet

Ziva Ben-Porat (Tel Aviv), Vladimir Biti (Dunaj), Lucia Boldrini, Zoran Milutinović, Katia Pizzi, Galin Tihanov (London), César Domínguez (Santiago de Compostela), Péter Hajdu (Budimpešta), Jón Karl Helgason (Reykjavík), Bart Keunen (Gent), Darko Dolinar, Janko Kos, Aleksander Skaza, Neva Šlibar, Tomo Virk (Ljubljana), Sowon Park (Santa Barbara), Ivan Verč (Trst), Peter V. Zima (Celovec)

 

Naslov

Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
marijan.dovic@zrc-sazu.si