Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 17, št. 1 (2011): Jezikoslovni zapiski Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika Povzetek   PDF
Majda Merše
 
Letn. 7, št. 1-2 (2001): Jezikoslovni zapiski L. Olivová-Nezbedová, J. Malenínská: Slovník pomístních jmen v Čechách (Úvodní svazek) Academia (Akademie věd České republiky, Ústav pro jazyk český), Praga 2000, 169 str. Povzetek   PDF
Jožica Škofic
 
Letn. 24, št. 1 (2018): Jezikoslovni zapiski Lastna imena v turističnih brošurah O ljubljani in njihovi prevodi v angleščino Povzetek   PDF
Tjaša Benedičič
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Lažna arhaičnost obrobnih območij Povzetek   PDF
Witold Mańczak
 
Letn. 18, št. 1 (2012): Jezikoslovni zapiski Ledinska imena vasi Dolnje in Gorenje Mraševo Povzetek   PDF
Tanja Mirtič
 
Letn. 24, št. 1 (2018): Jezikoslovni zapiski Leksem kruh in njegove tvorjenke v specializiranih in splošnih slovarskih ter korpusnih virih Povzetek   PDF
Urša Kac
 
Letn. 17, št. 2 (2011): Jezikoslovni zapiski Leksikalna baza za slovenščino: komu, zakaj in kako (naprej)? Povzetek   PDF
Polona Gantar
 
Letn. 19, št. 1 (2013): Jezikoslovni zapiski Leksikalno-skladenjske spremembe v sodobni slovenščini Povzetek   PDF
Andreja Žele
 
Letn. 22, št. 1 (2016): Jezikoslovni zapiski Leksikografska interpretacija višečlanih leksičkih jedinica u Rečnicima prizrensko¬ ¬timočkih dijalekata i pitanje njihovog statusa kao posebnih odrednica/Slovaropisna interpretacija večbesednih leksičnih enot v slovarjih prizrensko-timoških govorov srbsk Povzetek   PDF
Radmila V. Žugić
 
Letn. 6, št. 1 (2000): Jezikoslovni zapiski Leksikografska obravnava prvega slovenskega pravopisa (Fran Leveč, 1899) Ob stoletnici izida Povzetek   PDF
Ljudmila Bokal
 
Letn. 18, št. 1 (2012): Jezikoslovni zapiski Leksikografska praksa pri Čehih in Slovakih Povzetek   PDF
Andrej Perdih
 
Letn. 16, št. 1 (2010): Jezikoslovni zapiski Leksikon hrvaških priimkov Franja Maletića in Petra Šimunovića Povzetek   PDF
Mijo Lončarić
 
Letn. 11, št. 1 (2005): Jezikoslovni zapiski Letonski narečni (= sinolski) slovar primer (Riga 2001) Povzetek   PDF
Vlado Nartnik
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Listanje po Lessico del dialetto sloveno del Torre/Besedišču terskega narečja (Spominjanje Pavleta Merkuja) Povzetek   PDF
Liliana Spinozzi Monai
 
Letn. 17, št. 1 (2011): Jezikoslovni zapiski Ljubljanska dolenjščina: potrditev Riglerjeve teorije Povzetek   PDF
Jakob Müller
 
Letn. 15, št. 1-2 (2009): Jezikoslovni zapiski Ljubljanska izjava Povzetek   PDF
Ljubljana Ljubljana
 
Letn. 17, št. 1 (2011): Jezikoslovni zapiski Madžarski jezikovni vpliv v besedišču Martjanske pesmarice Povzetek   PDF
Előd Dudás
 
Letn. 8, št. 1 (2002): Jezikoslovni zapiski Majda Merše, France Novak, Francka Premk, Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, Poskusni snopič (Ljubljana 2001) Povzetek   PDF
Peter Weiss
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Makedonsko‑slovenske toponimične paralele Povzetek   PDF
Ljubica Stankovska
 
Letn. 2, št. 1 (1995): Jezikoslovni zapiski MALI LEKSIKONI CANKARJEVE ZALOŽBE IN SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA KOT PODLAGA ZA GESLOVNIK ENOZVEZKOVMKA Povzetek   PDF
Ivanka Šircelj-Žnidaršič
 
Letn. 8, št. 1 (2002): Jezikoslovni zapiski Malina in robidnica v Slovenskem lingvističnem atlasu Povzetek   PDF
Jožica Škofic
 
Letn. 2, št. 1 (1995): Jezikoslovni zapiski Mana, ta kruh tiga lebna Povzetek   PDF
Francka Premk
 
Letn. 10, št. 1 (2004): Jezikoslovni zapiski Maria Karpluk, Słownik staropolskiej terminologii chrześcijańskiej (Kraków 2001, 390 str.) Povzetek   PDF
Andreja Legan Ravnikar
 
Letn. 22, št. 1 (2016): Jezikoslovni zapiski Marjeta Humar: slovenistična bibliografija 1979‒2016 Povzetek   PDF
Jakob Müller, Alenka Porenta
 
Letn. 23, št. 1 (2017): Jezikoslovni zapiski Materiały polskie do Niemieckiego atlasu językowego jako źródło do badań XIX-wiecznej polszczyzny Regionalnej / Poljsko gradivo za Nemški jezikovni atlas kot vir za raziskovanje poljskega pokrajinskega jezika 19. stoletja Povzetek   PDF
Dorota Krystyna Rembiszewska
 
201 - 225 od 658 postavk << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>