Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 2, št. 1 (1995): Jezikoslovni zapiski K Škrabčevim prispevkom o skrčenih oblikah svojilnih zaimkov in sestavljeni sklanjatvi pridevnikov Povzetek   PDF
Varja Cvetko-Orešnik
 
Letn. 6, št. 1 (2000): Jezikoslovni zapiski K slovenskim priimkom na -ar Povzetek   PDF
Silvo Torkar
 
Letn. 19, št. 1 (2013): Jezikoslovni zapiski K tipologiji znotraj jezikovnih dejavnikov razvoja (na primeru slovanskih jezikov) Povzetek   PDF
Alenka Šivic-Dular
 
Letn. 23, št. 2 (2017): Jezikoslovni zapiski K výkladu českých názvů janovce (Sarothamnus) / K razlagi čeških imen za košeničico (Sarothamnus) Povzetek   PDF
Ilona Janyšková
 
Letn. 2, št. 1 (1995): Jezikoslovni zapiski K zgodovini Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Povzetek   PDF
Franc Jakopin
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Kagor, eno od skrivnostnih poimenovanj v zagovorih vračev v vzhodnoslovanskih jezikih Povzetek   PDF
Krystyna Szcześniak
 
Letn. 19, št. 2 (2013): Jezikoslovni zapiski Kaj še lahko prispeva raziskava ledinskih in hišnih imen Povzetek   PDF
Maruša Brozovič
 
Letn. 2, št. 1 (1995): Jezikoslovni zapiski Kako je iz koromača (komorača) nastal komarček? Povzetek   PDF
Silvo Torkar
 
Letn. 2, št. 1 (1995): Jezikoslovni zapiski Kako SSKJ izkazuje glagole s prostimi morfemi Povzetek   PDF
Andreja Žele
 
Letn. 3, št. 1 (1997): Jezikoslovni zapiski Kâroly Gadânyi, The Evolution of Vocabulary in literary Slovenian, Melbourne Academia Press, Melbourne 1996 Povzetek   PDF
Marija Jež
 
Letn. 19, št. 2 (2013): Jezikoslovni zapiski Kategorija živosti v govorih spodnje Zadrečke doline Povzetek   PDF
Peter Weiss
 
Letn. 7, št. 1-2 (2001): Jezikoslovni zapiski Kdo je avtor prvega slovenskega prevoda Baragovih Indijancev Povzetek   PDF
Jožica Narat
 
Letn. 18, št. 1 (2012): Jezikoslovni zapiski Kebrov Slovar slovenskih frazemov Povzetek   PDF
Jurij Rojs
 
Letn. 20, št. 2 (2014): Jezikoslovni zapiski Knjižno in neknjižno na dveh mariborskih radiih v knjigi Alenke Valh Lopert Povzetek   PDF
Melita Zemljak Jontes
 
Letn. 21, št. 1 (2015): Jezikoslovni zapiski Kolektivna monografija o glasbenih motivih v frazeologiji Povzetek   PDF
Irena Stramljič Breznik
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Komentiranje leksično‑besedotvornih kart v 1. zvezku Slovenskega lingvističnega atlasa »Človek« (na primeru V617 teta in V618 ujna) Povzetek   PDF
Vera Smole, Urška Petek
 
Letn. 23, št. 1 (2017): Jezikoslovni zapiski Komplementarnost materialov II in glosarja terskega narečja Jana Baudouina de Courtenayja Povzetek   PDF
Liliana Spinozzi Monai
 
Letn. 24, št. 1 (2018): Jezikoslovni zapiski Koprski istrskobeneški izrazi za nekatere poklice Povzetek   PDF
Suzana Todorović
 
Letn. 22, št. 2 (2016): Jezikoslovni zapiski Korpusowe badania języka mieszkańców spisza w Polsce – Cele i zadania/Korpusne raziskave jezika prebivalcev Spisza na Poljskem – cilji in naloge Povzetek   PDF
Helena Grochola-Szczepanek
 
Letn. 8, št. 1 (2002): Jezikoslovni zapiski Kosta Peev, Rečnik na makedonskite govori vo jugoistočniot egejski del 1, 2 (A-K) Povzetek   PDF
Peter Weiss
 
Letn. 12, št. 1 (2006): Jezikoslovni zapiski Kosta Peev, Rečnik na makedonskite govori vo jugoistočniot egejski del, tom 3, (L-N) (Skopje 2005) Povzetek   PDF
Vera Smole
 
Letn. 18, št. 2 (2012): Jezikoslovni zapiski Koštiálov Slovenski etimološki besednjak Povzetek   PDF
Metka Furlan
 
Letn. 16, št. 2 (2010): Jezikoslovni zapiski Krajšavni slovarji Povzetek   PDF
Mojca Kompara
 
Letn. 3, št. 1 (1997): Jezikoslovni zapiski Kratek oris računalniškega prevajanja Povzetek   PDF
Jaro Lajovic
 
Letn. 3, št. 1 (1997): Jezikoslovni zapiski Kratek pregled slovenskega pravopisja od konca devetnajstega stoletja do danes Povzetek   PDF
Alenka Gložančev
 
176 - 200 od 658 postavk << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>