Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 24, št. 2 (2018): Jezikoslovni zapiski Enclave RAE – spletni portal za jezikovne uporabnike španščine Povzetek   PDF
Mija Michelizza
 
Letn. 1, št. 1 (1991): Jezikoslovni zapiski Enobesedna imena zasebnih podjetij v naselju Fužine v Ljubljani Povzetek   PDF
Alenka Gložančev
 
Letn. 20, št. 1 (2014): Jezikoslovni zapiski Etimologija staroruskih naselbinskih imen s pripono *-itji Povzetek   PDF
Maksim A. Jujukin
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Etimon, poimenovalni motiv in pomen lastnih imen Povzetek   PDF
Rudolf Šrámek
 
Letn. 23, št. 2 (2017): Jezikoslovni zapiski Etymologia w dialektologii – pochodzenie polskiego gwarowego usiatać się ‘zmęczyć się’ / Etimologija v dialektologiji – izvor poljskega narečnega usiatać się ‘utruditi se’ Povzetek   PDF
Jadwiga Waniakowa
 
Letn. 3, št. 1 (1997): Jezikoslovni zapiski Feminativi na Pohorju Povzetek   PDF
Marija Jež
 
Letn. 3, št. 1 (1997): Jezikoslovni zapiski Fonološki opis govora Krope (SLA 202) Povzetek   PDF
Jožica Škofic
 
Letn. 7, št. 1-2 (2001): Jezikoslovni zapiski Fonološki opis govora Ložnice pri Žalcu (SLA 324) Povzetek   PDF
Tjaša Jakop
 
Letn. 8, št. 1 (2002): Jezikoslovni zapiski Fonološki opis govora na Zgornji Velki (SLA 364) Povzetek   PDF
Mihaela Koletnik
 
Letn. 12, št. 2 (2006): Jezikoslovni zapiski Fonološki opis govora Plešivice Povzetek   PDF
Vladimir Nartnik Nartnik
 
Letn. 9, št. 2 (2003): Jezikoslovni zapiski Fonološki opis govora pri Negovi (SLA 367) Povzetek   PDF
Mihaela Koletnik
 
Letn. 7, št. 1-2 (2001): Jezikoslovni zapiski Fonološki opis govora pri Sv. Ani na Kremberku v Slovenskih goricah Povzetek   PDF
Mihaela Koletnik
 
Letn. 6, št. 1 (2000): Jezikoslovni zapiski Fonološki opis govora v Radencih Povzetek   PDF
Mihaela Koletnik
 
Letn. 13, št. 1-2 (2007): Jezikoslovni zapiski Fonološki opis govora vasi Jevšček pri Livku nadiškega narečja slovenščine Povzetek   PDF
Matej Šekli
 
Letn. 4, št. 1 (1998): Jezikoslovni zapiski Fonološki opis govora vasi Šentrupert (SLA 262) Povzetek   PDF
Vera Smole
 
Letn. 9, št. 1 (2003): Jezikoslovni zapiski Fonološki opis šentviškega govora Povzetek   PDF
Tjaša Jakop
 
Letn. 14, št. 2 (2008): Jezikoslovni zapiski Frazemi s pomenom ‘premikati se’ v slovenskem knjižnem jeziku Povzetek   PDF
Elena Savelieva
 
Letn. 19, št. 2 (2013): Jezikoslovni zapiski Frazemi s sestavinama srce in duša v vzhodnodolenjskem šentruperskem govoru Povzetek   PDF
Vera Smole
 
Letn. 15, št. 1-2 (2009): Jezikoslovni zapiski Frazeologija v prozi Cirila Kosmača Povzetek   PDF
Jurij Rojs
 
Letn. 14, št. 2 (2008): Jezikoslovni zapiski Frazeologija v prozi Janka Kersnika Povzetek   PDF
Jurij Emanuel Rojs
 
Letn. 14, št. 1 (2008): Jezikoslovni zapiski Frazeologija v prozi Josipa Jurčiča Povzetek   PDF
Jurij Emanuel Rojs
 
Letn. 17, št. 1 (2011): Jezikoslovni zapiski Frazeološki slovar ruskega knjižnega jezika Aleksandra Iljiča Fjodorova Povzetek   PDF
Jurij Rojs
 
Letn. 20, št. 1 (2014): Jezikoslovni zapiski Frazeološkost krščanskega izrazja v vsakdanjem govoru Povzetek   PDF
Darinka Verdonik
 
Letn. 23, št. 2 (2017): Jezikoslovni zapiski Funkcija staroperzijskega zaimka aita Povzetek   PDF
Luka Repanšek
 
Letn. 10, št. 1 (2004): Jezikoslovni zapiski Funkcije prefîksa w(e)- w poljskih glagolskih tvorjenkah Povzetek   PDF
Maria Wtorkowska
 
76 - 100 od 658 postavk << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>