Podrobnosti avtorja

Michelizza, Mija, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU