Podrobnosti avtorja

Legan Ravnikar, Andreja, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU