Letn. 8, št. 2 (2002)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Alenka Šivic Dular PDF
Zgodovina imenoslovja v Sloveniji

Metka Furlan PDF
Predslovanska substratna imena v slovenščini

Marko Snoj PDF
O etimologiji osebnih in zemljepisnih imen na Slovenskem

Marko Snoj PDF
Adstratni in superstratni vplivi na slovensko imensko leksiko

Janez Keber PDF
Rojstna imena, hišna imena, vzdevki, psevdonimi v Sloveniji

Silvo Torkar PDF
Priimki na Slovenskem

Viktor Majdič PDF
Imena vasi in mest v Sloveniji

Dušan Čop PDF
Gorska, terenska (ledinska) in vodna imena v Sloveniji

Alenka Gložančev PDF
Hrematonimi

Pavle Merkù PDF
Slovensko imenoslovje v Italiji

Marija Kozar PDF
Slovensko imenoslovje v Porabju

Janez Keber PDF
Slovarček imenoslovnih in drugih jezikoslovnih izrazov