Jezikoslovni zapiski

Jezikoslovni zapiski so glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in slovenska znanstvena jezikoslovna revija. Izhajajo od leta 1991, od 3. letnika 1997 vsako leto, od 2001 dvakrat letno. V njih domači in tuji raziskovalci slovenskega in drugih slovanskih jezikov objavljajo svoje izsledke ter ocene in poročila o najnovejših slovenskih in tujih jezikoslovnih delih.

 

Letn. 24, št. 2 (2018): Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Metka Furlan PDF
Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar: dodatek 2018

Tina Lengar Verovnik PDF
Obravnava kratic v prenovljenih pravopisnih pravilih: novosti in spremembe

Tomaž Petek PDF
Socialne in funkcijske zvrsti v slovenskem jezikoslovju

Manca Černivec PDF
Uresničevanje dopolnjenega komunikacijskega modela pri obravnavi slovničnih tem v gimnaziji

Eva Pori PDF
Sodobni gledališkolektorski pristop: ob analizi drame Hodnik Matjaža Zupančiča

Mladen Uhlik, Andreja Žele PDF
Brezosebne zgradbe v slovenščini: kontrastiva z drugimi južnoslovanskimi jeziki in ruščino

Anita Pavić Pintarić, Sanja Škifić PDF (English)
A Loanword as a Marker of Spatial Movement: The Case of Špancirfest

Nikolina Miletić PDF
Modifikationen von Sprichwörtern in kroatischen DaF-Lehrwerken

Rafał Szeptyński PDF
Reguła Vaillanta w świetle kanonu staro-cerkiewno-słowiańskiego

Anastasija Preobraženskaja [Anastasija Preobraženskaja] PDF
«Зверонравные люди»: нравоучительные exempla в проповедях Симеона Полоцкого [«Zveronravnye ljudi»: nravoučitel’nye exempla v propovedjah Simeona Polockogo]

Zoran Ranković PDF (Serbian)
Monografija o imenima Pomenika manastira Krušedola

Mija Michelizza PDF
Enclave RAE – spletni portal za jezikovne uporabnike španščine

Tjaša Jakop PDF
Druga Mednarodna sociolingvistična konferenca (ICS-2)

Janez Orešnik PDF
Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju 1965–1980