Organiziranost

Založnik

Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

ZRC SAZU, Založba ZRC