Zgodovina publikacije

Prvo številko revije Hacquetia je Biološki inštitut ZRC SAZU izdal leta 2002, kot zbornik, posvečen Lojzetu Marinčku. Od takrat redno izhajata dve številki letno.