Author Details

Čarni, Andraž

  • Vol 54, No 2 (2013) - Articles
    Rastne in vegetacijske značilnosti evropskega črnega topola (Populus nigra L.) v poplavnem gozdu ob reki Savi in temperaturne razlike med izbranimi rastišči / Growth and vegetation characteristics of European Black Poplar (Populus nigra L.) in a …
    Abstract  PDF