Letn. 22, Št. 3 (2001)

Filozofija med Evropo in Azijo, Razsežnosti estetskega, Duša-stroj - skriti subjekt, Scene Dvojega, Sodobna filozofija