Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 15, št. 1-2 (2019) Naslovnica Michaela Praetoriusa Povzetek
Peter Holman
 
Letn. 10, št. 1 (2014) Natura e alterità: ancora sull’Aria del Tasso di Giuseppe Tartini / Narava in drugačnost: nekaj opomb o Arii del Tasso Giuseppa Tartinija Povzetek   PDF (English)
Ivano Cavallini
 
Letn. 7, št. 2 (2011) Neapeljska vilanela v komični kulturi avstrijskih dežel ok. leta 1570: primer napolitan Giacoma Gorzanisa Povzetek   PDF
Alenka Bagarić
 
Letn. 2, št. 1 (2006) Neapeljska vilanela: odraz upora ali zabave? Povzetek   PDF   PDF (English)
Alenka Bagarič
 
Letn. 12, št. 2 (2016) Nekaj misli o prenosu spektralnih idej v slovenski glasbeni prostor Povzetek   PDF
Larisa Vrhunc
 
Letn. 8, št. 1 (2012) Nekaj pogledov Dragotina Cvetka na slovensko glasbo in slovensko muzikologijo Povzetek   PDF
Manica Špendal
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) Notation und Identität: Bemerkungen zur gegenseitigen Durchdringung der typologischen Strukturen ... / Notacija in identiteta: Opažanja o medsebojnem prežemanju tipoloških struktur srednjeveških notacijskih sistemov iz Slovaške Povzetek   PDF (English)
Eva Veselovská
 
Letn. 1, št. 1-2 (2005) Novi reviji na pot Podrobnosti   PDF
Jurij Snoj
 
Letn. 4, št. 2 (2008) Novo v poznavanju repertoarja starejših muzikalij cerkvene glasbe v Sloveniji Povzetek   PDF   PDF (English)
Radovan Škrjanc
 
Letn. 7, št. 1 (2011) O času in kraju nastanka ter avtorstvu novomeškega rokopisa Noten-Buch vorinnen die Fundamenta zu dem Clavier oder Orgel enthalten Povzetek   PDF
Radovan Škrjanc
 
Letn. 14, št. 2 (2018) Obredi za bolne in umirajoče v virih iz Klosterneuburga Povzetek   PDF (English)
Elaine Stratton Hild
 
Letn. 2, št. 1 (2006) Od perfekcije do menzure: Francova in Vitryjeva zamisel ritma Povzetek   PDF   PDF (English)
Jurij Snoj
 
Letn. 7, št. 1 (2011) Off the beaten track: An exploration of Bach reception in the Slovenian lands in the nineteenth century / Na robu znanega: raziskave recepcije Bachove glasbe na Slovenskem v 19. stoletju Povzetek   PDF (English)
Tanja Kovačević
 
Letn. 8, št. 2 (2012) Orgle na Kranjskem do izteka 17. stoletja Povzetek   PDF
Katarina Trček
 
Letn. 15, št. 1-2 (2019) Orjaka iz družine dulcijanov. O dvojnem fagotu in kontrafagotu v spisih Michaela Praetoriusa Povzetek
Wouter Verschuren
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) P. Mavricij Pöhm in njegova vloga pri oblikovanju glasbenega repertoarja v Novem mestu v drugi polovici 18. stoletja Povzetek   PDF (English)
Radovan Škrjanc
 
Letn. 12, št. 2 (2016) P. Mavricij Pöhm – glasbeni migrant? Prispevek k poznavanju življenja in dela frančiškanskega glasbenika na Slovenskem v drugi polovici 18. stoletja Povzetek   PDF
Radovan Škrjanc
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) P. Sebastian Ertel in njegova duhovna dela Povzetek   PDF (English)
Martin Fiala
 
Letn. 6, št. 2 (2010) Pachelbels d-Moll-Ciacona als strukturelles Vorbild für eine Aemulatio: zur Form der Passacaglia in c-Moll von J. S. Bach / Pachelblova Ciacona v d-molu kot strukturni model za aemulatio: o obliki Passacaglie v c-molu J. S. Bacha Povzetek   PDF (English)
Katarina Larissa Larissa Peach
 
Letn. 5, št. 1 (2009) Paleografske značilnosti rokopisa MS 273 iz Univerzitetne knjižnica v Gradcu Povzetek   PDF   PDF (English)
Katarina Šter
 
Letn. 4, št. 2 (2008) Palestrina’s Vestiva i colli as a model for the parody process in Gabriello Puliti’s early works / Palestrinov madrigal Vestiva i colli kot model za postopke parodiranja v zgodnjih delih Gabriella Pulitija Povzetek   PDF   PDF (English)
Nikola Lovrinić
 
Letn. 14, št. 2 (2018) Paolo Britti, beneški slepec: ulična glasba v Benetkah 17. stoletja Povzetek   PDF (English)
Kathryn Bosi
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) Parnas nadvojvode Ferdinanda v Gradcu Povzetek   PDF (English)
Metoda Kokole
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) Pavlov’s Dog and the Liturgy: Listening and Recognition in Gregorian Chant / Pes Pavlova in liturgija: Poslušanje in prepoznavanje v gregorijanskem koralu Povzetek   PDF (English)
Karl Franz Prassl
 
Letn. 4, št. 1 (2008) Peregrini pro Christo: the Irish church in medieval Europe as reflected in liturgical sources for the veneration of its missionary saints / Peregrini pro Christo: irska cerkev v srednjeveški Evropi kot se kaže v liturgiji njenih svetnikov misijonarjev Povzetek   PDF   PDF (English)
Ann Buckley
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) Perzeption und Rezeption des Gregorianischen Chorals von seiner Restauration bis heute / Percepcija in recepcija gregorijanskega korala od njegove oživitve do danes Povzetek   PDF (English)
Stefan Engels
 
Letn. 7, št. 2 (2011) Petje v srednjeveških obrednih ustanovah na Kranjskem Povzetek   PDF
Jurij Snoj
 
Letn. 2, št. 1 (2006) Petrus Wilhelmi de Grudencz (b. 1392) - a Central European composer / Petrus Wilhwlmi de Grudencz (roj. 1392) - srednjeevropski skladatelj Povzetek   PDF   PDF (English)
Paweł Gancarczyk
 
Letn. 12, št. 2 (2016) Po sledeh antifonala ljubljanske stolnice Povzetek   PDF
Jurij Snoj
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Po sledeh glasbenih rokopisov in tiskov ptujskih meniških redov Povzetek   PDF (English)
Darja Koter
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Po sledeh opernega arhiva Giuseppa Bustellija Povzetek   PDF (English)
Marc Niubo
 
Letn. 8, št. 1 (2012) Pomen Dragotina Cvetka za razvoj slovenskega glasbenega zgodovinopisja Povzetek   PDF
Matjaž Barbo
 
Letn. 1, št. 1-2 (2005) Poskus rekonstrukcije repertoarja latinskih cerkvenih skladb na koru ljubljanske stolnice v času delovanja Antona Foersterja (1868–1908) Povzetek   PDF   PDF (English)
Aleš Nagode
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Poti v Dübnovo zbirko: kako sta Gustav Düben in njegov sin pridobivala muzikalije Povzetek   PDF (English)
Lars Berglund
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Poti violinskih učbenikov na Slovensko in njihove interakcije v 18. stoletju Povzetek   PDF (English)
Maruša Zupančič
 
Letn. 15, št. 1-2 (2019) Praetorius in Zarlino o modusih Povzetek
Nejc Sukljan
 
Letn. 15, št. 1-2 (2019) Praetoriusova spremenljiva mnenja o izvajanju Povzetek
Jeffery Kite-Powell
 
Letn. 10, št. 2 (2014) Praksa klavirskega improviziranja na primeru Czernyjeve razprave Systematische Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte Povzetek   PDF
Ana Vončina
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Predgovor Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Metoda Kokole
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) Predgovor Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Metoda Kokole
 
Letn. 10, št. 1 (2014) Predgovor Podrobnosti   PDF (English)   PDF
Metoda Kokole
 
Letn. 6, št. 1 (2010) Predgovor Podrobnosti   PDF
Jurij Snoj
 
Letn. 12, št. 1 (2016) Predgovor Podrobnosti   PDF (English)   PDF
Nataša Cigoj Krstulović, Ivano Cavallini
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) Predgovor: Jurij Snoj in nove poti raziskovanja gregorijanskega korala na Slovenskem Podrobnosti   PDF (English)   PDF
Katarina Šter
 
Letn. 1, št. 1-2 (2005) Prispevek k poznavanju repertoarja starejših muzikalij cerkvene glasbe v Sloveniji Povzetek   PDF   PDF (English)
Radovan Škrjanc
 
Letn. 2, št. 1 (2006) Prispevek k poznavanju repertoarja starejših muzikalij cerkvene glasbe v Sloveniji (2. del) Povzetek   PDF   PDF (English)
Radovan Škrjanc
 
Letn. 6, št. 2 (2010) Ravnikovi glasbenoestetski nazori v kontekstu dveh kompozicijskih šol Povzetek   PDF
Katarina Bogunović Hočevar
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Recepcija moteta Elisabeth Zachariae Jacobusa Handla - Gallusa v 16. in 17. stoletju Povzetek   PDF (English)
Marko Motnik
 
Letn. 12, št. 2 (2016) Reger v Sloveniji Povzetek   PDF
Matjaž Barbo
 
Letn. 15, št. 1-2 (2019) Rekonstruiranje izgubljenih glasbil. Praetoriusova Syntagma musicum in družina violin okoli leta 1619 Povzetek
Matthew Zeller
 
101 - 150 od 217 postavk << < > >>