Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 14, št. 1 (2018) Aus vergangenen Tagen: pozabljene klavirske skladbe Josefa Zöhrerja Povzetek   PDF
Nataša Cigoj Krstulović
 
Letn. 10, št. 1 (2014) A Collection of Concertos by Giuseppe Tartini in the Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz / Zbirka koncertov Giuseppa Tartinija v okviru Pruske kulturne dediščine v Berlinski državni knjižnici Povzetek   PDF (English)
Ada Beate Gehann
 
Letn. 5, št. 2 (2009) A neglected chapter on Handl's sources: readings from the Swedish manuscripts / Prezrto poglavje o Handlovih virih: posebnosti švedskih rokopisov Povzetek   PDF   PDF (English)
Marc Desmet
 
Letn. 5, št. 1 (2009) A pianist and figurative writing / Pianist in glasbena figuralika Povzetek   PDF   PDF (English)
Marina Chernaya
 
Letn. 7, št. 1 (2011) Ancora sui goûts réunis: Michele Mascitti, Giovanni Antonio Guido e l’eredità ... / Še o »združenih okusih«: Michele Mascitti, Giovanni Antonio Guido in dediščina Corellija in Vivaldija na Francoskem v prvi polovici 18. stoletja Povzetek   PDF (English)
Barbara Nestola
 
Letn. 2, št. 2 (2006) Aspekte musikalischer Autonomie im Mittelalter / Vidiki glasbene avtonomije v srednjem veku Povzetek   PDF   PDF (English)
Rudolf Florzinger
 
Letn. 8, št. 1 (2012) Austrian musicology after World War II / Avstrijska muzikologija po drugi svetovni vojni Povzetek   PDF (English)
Barbara Boisits
 
Letn. 2, št. 2 (2006) Avtonomno in uporabno: lokalna zgodovinska dilema ali transhistorično dejstvo? Povzetek   PDF   PDF (English)
Gregor Pompe
 
Letn. 3, št. 1 (2007) Between utilitarian and autonomous: Polish opera in the second half of the nineteenth century / Med uporabnim in avtonomnim: poljska opera v drugi polovici 19. stoletja Povzetek   PDF   PDF (English)
Grzegorz Zieziula
 
Letn. 5, št. 1 (2009) Choralnotationen der mittelalterlichen liturgischen Kodizes des 14. und 15. Jahrhunderts in slowakischen Archivbeständen / Notacija srednjeveških liturgičnih rokopisov 14. in 15. stol. v slovaških hraniščih Povzetek   PDF   PDF (English)
Eva Veselovská
 
Letn. 5, št. 1 (2009) Climacus v Breviarium notatum Strigoniense in gregorijanska modalnost Povzetek   PDF   PDF (English)
Jurij Snoj
 
Letn. 5, št. 2 (2009) Das Volkslied im Schaffen der slowakischen Komponisten zwischen 1830–1918 / Ljudska pesem v ustvarjalnosti slovaških skladateljev med letoma 1830 in 1918 Povzetek   PDF   PDF (English)
Jana Lengová
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) Delovanje Giovannija Battiste Cocciole v poljsko-litovski zvezi in njegov motet Ave mundi spes Maria iz zbirke Parnassus musicus Ferdinandaeus Povzetek   PDF (English)
Aleksandra Patalas
 
Letn. 8, št. 2 (2012) Didaktični priročniki in poučevanje klavirja v prvi polovici 19. stoletja v Ljubljani Povzetek   PDF
Nataša Cigoj Krstulović
 
Letn. 3, št. 2 (2007) Didone by Cavalli and Busenello: from the sources to modern productions / Cavallijeva in Busenellova opera Didone: od virov do modernih izvedb Povzetek   PDF   PDF (English)
Dinko Fabris
 
Letn. 4, št. 1 (2008) Die Antiphonen der unitarischen Quellen / Antifone unitarističnih virov Povzetek   PDF   PDF (English)
Anette H. Papp
 
Letn. 4, št. 1 (2008) Die Notation des Millstätter Sakramentars / Notacija Millstattskega sakramentarja Povzetek   PDF   PDF (English)
Stefan Engels
 
Letn. 3, št. 2 (2007) Die Überlieferung der Motette Surge, propera, amica mea von Jacob Handl - Gallus und ihre Bearbeitungen von Sixtus Kargel und Blasius Amon: ein Beitrag zur Gallus-Rezeption / Razširjenost moteta "Surge, propera, amica mea" Jacobusa Handla – Gallusa ter predelavi skladbe Sixtusa Kargla in Blasiusa Amona: prispevek k recepciji Gallusovih del Povzetek   PDF   PDF (English)
Marko Motnik
 
Letn. 12, št. 2 (2016) Dinamika razvoja slovenske orgelske krajine do nastopa cecilijanstva Povzetek   PDF
Katarina Trček Marušič
 
Letn. 14, št. 1 (2018) Dragocene daritve iz Pomeranije: trije koncerti in sinfonia Christiana Michaela Wolffa (1707–1789) Povzetek   PDF (English)
Michael Talbot
 
Letn. 8, št. 1 (2012) Dragotin Cvetko kot utemeljitelj slovenske muzikologije Povzetek   PDF
Ivan Klemenčič
 
Letn. 5, št. 1 (2009) Duh in črka glasbe Povzetek   PDF   PDF (English)
Matjaž Barbo
 
Letn. 7, št. 1 (2011) Dva kartuzijanska antifonarja iz 13. stoletja in vprašanje enotnosti kartuzijanskega liturgičnoglasbenega izročila Povzetek   PDF
Katarina Šter
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Dva neznana primera tiskane priložnostne glasbe v italijanskem gledališču 16. in 17. stoletja Povzetek   PDF (English)
Ivano Cavallini
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) Ein System für mittelalterliche Musikhandschriften? / Sistem za srednjeveške glasbene rokopise? Povzetek   PDF (English)
Rudolf Flotzinger
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) Eine liturgische Handschrift mit Tonar der Zagreber Diözese aus dem 17. Jahrhundert / Liturgični rokopis iz 17. stoletja s tonarjem zagrebške škofije Povzetek   PDF (English)
Ágnes Papp
 
Letn. 7, št. 2 (2011) Elektroakustična glasba v Sloveniji nekoč in danes: alternativa ali mainstream? Povzetek   PDF
Gregor Pompe
 
Letn. 5, št. 2 (2009) Entertainment for officers, noblemen and citizens: three social initiators of the secular musical stage ... / Razvedrilo za častnike, plemiče in meščane: trije družbeni pobudniki posvetnega glasbenega odra v Slavoniji v 19. stoletju Povzetek   PDF (English)   PDF
Vjera Katalinić
 
Letn. 10, št. 2 (2014) Façade et revers d’une architecture musicale solennelle : La structure de l’Epicedion Harmonicum de Jacobus Handl (Gallus) ... / Vidno in prikrito v neki veličastni glasbeni arhitekturi: struktura Epicedion Harmonicum Jacobusa Handla (Gallusa) in njegove nerešene uganke Povzetek   PDF
Marc Desmet
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) Ferdinand II.: od notranjeavstrijskega deželnega kneza do svetega rimskega cesarja Povzetek   PDF (English)
Vanja Kočevar
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) Formulari processionali per il canto del vangelo Liber generationis / Procesijski formulariji evangeljskega speva Liber generationis Povzetek   PDF (English)
Anna Vildera
 
Letn. 7, št. 1 (2011) Fortunato Chelleri’s Cantate e arie con stromenti (1727): A souvenir of London / Cantate e arie con stromenti (1727) Fortunata Chellerija: spomin na London Povzetek   PDF (English)
Michael Talbot
 
Letn. 10, št. 2 (2014) Frančiškanske korne knjige v Novem mestu iz 18. stoletja Povzetek   PDF
Radovan Škrjanc
 
Letn. 4, št. 1 (2008) From comments on the chants to comments on the script / Od komentarjev petja do komentarjev zapisa Povzetek   PDF   PDF (English)
Alexej Jaropolov
 
Letn. 3, št. 2 (2007) Frühneuzeitliche Transferprozesse in der Oberlausitz am Beispiel von Jacob Handl / Primer Jacobusa Handla v zgodnjenovoveških procesih transferja v Zgornji Lužici Povzetek   PDF   PDF (English)
Thomas Napp
 
Letn. 2, št. 2 (2006) Function beyond function? Reflections on the functionality of the autonomous / Funkcija onstran funkcije? Razmislek o uporabnosti avtonomnega Povzetek   PDF   PDF (English)
Mladen Dolar
 
Letn. 3, št. 2 (2007) Gallus – der Humanist amat Venerem, cur? / Gallus – humanist amat Venerem, cur? Povzetek   PDF   PDF (English)
Ivan Florjanc
 
Letn. 10, št. 2 (2014) Georg Link und seine Tanzschule von 1796 / Georg Link in njegova plesna šola iz leta 1796 Povzetek   PDF
Pia Brocza, Marko Motnik
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) Giovanni Sansoni: kornetist, maestro dei concerti in skladatelj v Benetkah, Gradcu in na Dunaju Povzetek   PDF (English)
Herbert Seifert
 
Letn. 10, št. 1 (2014) Giuseppe Tartini e la proprietà intellettuale della musica nel settecento / Giuseppe Tartini in intelektualna lastnina glasbe v 18. stoletju Povzetek   PDF (English)
Guido Viverit
 
Letn. 1, št. 1-2 (2005) Glasba 18. in 19. stoletja v ohranjenih rokopisih ljubljanskih frančiškanov Povzetek   PDF   PDF (English)
Darja Frelih
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) Glasba Bartolomea Mutisa, grofa iz Cesane Povzetek   PDF (English)
Katharina Haun
 
Letn. 12, št. 1 (2016): Srednjeevropska glasba 19. stoletja: Paradigme in popularni kanon Glasba, identiteta in češka narodna mitologija v 19. stoletju Povzetek   PDF (English)
Tomáš Slavický
 
Letn. 6, št. 1 (2010) Glasba in glasbeno življenje na Slovenskem v 17. stoletju Povzetek   PDF
Metoda Kokole
 
Letn. 3, št. 1 (2007) Glasba in narodna zavest Povzetek   PDF   PDF (English)
Stane Granda
 
Letn. 12, št. 2 (2016) Glasba slovenske povojne moderne (1918–1927) Povzetek   PDF
Gregor Pompe
 
Letn. 3, št. 1 (2007) "Glasba za rabo" kot družbenozgodovinski pojav v drugi polovici 19. stoletja na Slovenskem Povzetek   PDF   PDF (English)
Nataša Cigoj Krstulović
 
Letn. 6, št. 1 (2010) Glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost na Slovenskem v 20. stoletju: dosežki in poti naprej Povzetek   PDF
Leon Stefanija
 
Letn. 8, št. 2 (2012) Glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost Valvasorjevih potomcev na Slovenskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja Povzetek   PDF
Boris Golec
 
Letn. 6, št. 1 (2010) Glasbene zvrsti v srednjem veku na Slovenskem Povzetek   PDF
Jurij Snoj
 
1 - 50 od 200 postavk > >>