Podrobnosti avtorja

Gehann, Ada Beate, Glasbena šola Tübingen, Nemčija

  • Letn. 10, št. 1 (2014) - PRISPEVKI
    A Collection of Concertos by Giuseppe Tartini in the Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz / Zbirka koncertov Giuseppa Tartinija v okviru Pruske kulturne dediščine v Berlinski državni knjižnici
    Povzetek  PDF (English)