Letn. 12, št. 1 (2016)

Srednjeevropska glasba 19. stoletja: Paradigme in popularni kanon

Uredila Nataša Cigoj Krstulović in Ivano Cavallini

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF (English)

Kazalo

Nataša Cigoj Krstulović, Ivano Cavallini PDF (English) PDF
Predgovor 7-10

Ivano Cavallini PDF (English)
Kulturne paradigme in popularni kanon: diskurz o narodu v slovanski srednjeevropski glasbi 19. stoletja 11-30

Alina Żóravska-Witkowska PDF (English)
Ljudstvo, narod in domovina v prvih poljskih operah (1778–1794) 31-43

Tomáš Slavický PDF (English)
Glasba, identiteta in češka narodna mitologija v 19. stoletju 45-56

Stanislav Tuksar PDF (English)
Iznajdba glasbenega ilirizma 57-66

Vjera Katalinić PDF (English)
Kako ustvariti nacionalno opero? Primer Lisinski. Izmišljene spominske skice z epilogom 67-80

Natka Badurina PDF (English)
Hrvaški zgodovinski mit, južnoslovansko bratstvo in smrt opere 81-93

Nataša Cigoj Krstulović PDF (English)
Jezik, literatura in glasba v kulturnih in političnih prizadevanjih Slovencev pred 1914 95-108

Harry White PDF (English)
Macpherson, Ossian in bardski ideal: nekaj irskih misli o nemškem fenomenu 109-120