Podrobnosti avtorja

Repanić-Braun, Mirjana, Institut za povijest umjetnosti Ulica grada Vukovara 68 HR-10000 Zagreb