Podrobnosti avtorja

Oter Gorenčič, Mija, ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta Novi trg 2 SI-1000 Ljubljana