Podrobnosti avtorja

Ogrin, Matija, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede Novi trg 2 SI-1000 Ljubljana