Bratovščine na Slovenskem in njihov pomen za baročno slovensko književnost

Matija Ogrin

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7338

Povzetek

Glavni namen bratovščin je bil verske narave, iz njega pa so izraščale številne pobude in potrebe kulturne narave, ki so dale nastanek mnogim književnim delom tako v latinščini kakor nemščini in slovenščini. V članku je predstavljenih nekaj primerov slovenskih literarnih besedil, tako tiskanih kakor rokopisnih, ki so nastala prav zaradi potreb konkretne bratovščine. Njihova besedila pripadajo vsem trem glavnim literarnim vrstam in sestavljajo celoten literarni sistem s poezijo (pesmi, himnika), prozo (pridiga in meditacije) in dramo (pasijonske igre).

Ključne besede

bratovščine; barok; slovenska književnost; rokopisi; pesem; pridiga; pasijonska igra

Celotno besedilo:

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7338

Acta historiae artis Slovenica je indeksirana v mednarodnih bibliografskih bazah Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Publishing, FRANCIS, BHA (Bibliography of the History of Art), IBZ.