Bratovščinska pisma marijanskih kongregacij v 18. stoletju kot spričevala in sredstva korporativne reprezentacije

Sibylle Appuhn-Radtke

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7336

Povzetek

V arhivu avstrijske jezuitske province se je ohranila majhna zbirka bratovščinskih pisem iz avstrijskih in južnonemških marijanskih kongregacij. Gre za dokumente v tehniki bakroreza, ki so jih predvsem potujoči pomočniki uporabljali kot »potne liste«. Dopolnjevali so običajne cehovske papirje, ker so dokazovali zanesljiv konfesionalni značaj njihovih imetnikov. Čeprav so bili na Dunaju ohranjeni dokumenti izdani in žigosani večinoma šele v drugi polovici 18. stoletja, je raziskava pokazala, da so uporabljeni bakrorezni formularji bistveno starejši; deloma segajo nazaj do tretje četrtine 17. stoletja. Ikonografsko so to dragoceni viri, ker kažejo mestne vedute in velikokrat ne več obstoječe interierje, oltarje in kose opreme. Služili so ne le lastniku listine, ampak tudi kot slikovna predstavitev kraja, od koder je izhajal, s tamkajšnjo konkretno bratovščino.

Ključne besede

Augsburg; Bolzano; Burghausen; jezuiti; Eichstätt; založba Klauber; München; Passau; potrdilo marijanske bratovščine; Steyr; Straubing

Celotno besedilo:

PDF (Deutsch)

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7336

Acta historiae artis Slovenica je indeksirana v mednarodnih bibliografskih bazah Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Publishing, FRANCIS, BHA (Bibliography of the History of Art), IBZ.