Procesijske nosilnice (casse processionali) genovskih in ligurskih bratovščin. Umetnostno naročništvo, veličina in ohranjenost mnogofiguralnih procesijskih skulptur Antona Marie Maragliana

Valentina Fiore

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7332

Povzetek

Na območju Genovske republike so verske bratovščine zaznamovale družbo vse od svojih začetkov v 13. stoletju pa do dramatičnega zatrtja, ki jih je doletelo pod francosko oblastjo leta 1811. Tiste po vaseh na podeželju, ki so se ohranile, so imele (in še vedno imajo) ključno vlogo ne samo pri ohranjanju predmodernih tradicij, ampak tudi pri ohranjanju monumentalnih umetniških del, ki so jih naročile casacce (bratovščine) iz Genove in Ligurije. Članek se osredotoča na razgibane polihromirane lesene kiparske skupine, ki so jih nosili v procesijah in jih zatem častili kot kultne predmete v oratorijih in cerkvah. Razvoj procesijskih nosilnic od sredine 16. stoletja do njihovega množičnega razcveta v 18. stoletju in presenetljive zgodbe o njihovem preživetju pričajo o izzivalnih in zelo vplivnih novih konceptih teh mnogofiguralnih skupin, ki jih je ustvaril njihov najvidnejši
predstavnik Anton Maria Maragliano (1664–1739).

Ključne besede

Anton Maria Maragliano; ligurske bratovščine; procesijska kiparska skupina; lesena skulptura; oratorij; Casaccia/Casacce; Genova; 17. stoletje, 18. stoletje

Celotno besedilo:

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7332

Acta historiae artis Slovenica je indeksirana v mednarodnih bibliografskih bazah Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Publishing, FRANCIS, BHA (Bibliography of the History of Art), IBZ.