Umetnostno mecenstvo slovanskih/ilirskih bratovščin v Benetkah in Rimu. Protonacionalna identiteta in likovna umetnost

Jasenka Gudelj, Tanja Trška

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7331

Povzetek

Evropski zgodnjenovoveški imigranti so se pogosto združevali v bratovščine, s čimer so ustvarili trdne institucije, ki so delovale kot meceni likovne umetnosti. Skupni izvor članov teh bratovščin zagotavlja izhodišče za razpravo in za primerjavo strategij vizualne komunikacije Slovanov/Ilircev v tekmovalnih okoljih italijanskih svetovljanskih in umetniških središč, kakršni sta npr. Rim in Benetke, z družbo gostiteljico pa tudi strategij njihovega razločevanja od drugih. Članek se osredotoča na primerjavo protonacionalnih odtenkov v dveh slikarskih programih iz 16. stoletja, ki sta povezana s slovanskima/ilirskima bratovščinama v Benetkah in Rimu in sta ju naredila Vittore Carpaccio in Giovanni Guerra s pomočniki, in tako ponuja nov vidik za interpretacijo njunih sporočil.

Ključne besede

Slovani/Ilirci; nacionalne bratovščine; Scuola di San Giorgio e Trifone v Benetkah; San Girolamo dei Croati v Rimu; naročništvo; Vittore Carpaccio; Giovanni Guerra

Celotno besedilo:

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7331

Acta historiae artis Slovenica je indeksirana v mednarodnih bibliografskih bazah Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Publishing, FRANCIS, BHA (Bibliography of the History of Art), IBZ.