Portugalske bratovščine usmiljenja in materialna kultura. Naročanje umetniških del in stavb za promocijo institucionalne identitete

Joana Balsa de Pinho

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7329

Povzetek

Prispevek obravnava sistematizacijo razmerij med arhitekturo, umetnostjo in materialno kulturo bratovščin usmiljenja. Osredotoča se na njihovo pomembno vlogo naročnikov in porabnikov umetnosti na portugalskih ozemljih v zgodnjem novem veku. Temelji na izsledkih avtoričine doktorske raziskave o 190 hišah usmiljenja – njihove zgodovine, materialne kulture in njihovih prostorov – in ponuja nov aplikativen pristop do te arhitekturne dediščine.

Ključne besede

bratovščine; 16. stoletje; Portugalska; zgodnji novi vek; bratovščina usmiljenja; družbena blaginja; arhitektura; naročništvo

Celotno besedilo:

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7329

Acta historiae artis Slovenica je indeksirana v mednarodnih bibliografskih bazah Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Publishing, FRANCIS, BHA (Bibliography of the History of Art), IBZ.